Diverzita druhů rodu Galerina v České republice

Rod Galerina Earle je polyfyletický rod řazený do čeledi Hymenogastraceae. Zástupci tvoří většinou drobnější ryšavě zbarvené plodnice. Jsou to převážně saprotrofové rozkládající zbytky rašeliníků, mechů a jiné vegetace, část druhů je lignikolních. Rod Galerina nebyl v České republice dosud systematicky studován, i když jsou z našeho území mykologem Mirko Svrčkem popsány 3 taxony.


Cílem tohoto přehledu je jednak usnadnit určování druhů rodu Galerina, jednak upozornit na vzácné a potenciálně ohrožené taxony, o jejichž ekologii a variabilitě znaků nemáme dostatek poznatků, a tak obrátit pozornost terénních mykologů na tento mnohdy přehlížený rod.


Za poskytnutí většiny fotografií plodnic děkujeme Josefu Hláskovi, dále Jiřímu Burelovi, Vladimíru Pravdovi a Josefu Slavíčkovi. Pokud není uvedeno jinak, poznámky k makro i mikroznakům jsou založeny na studiu našeho vlastního materiálu. Upozorňujeme, že se jedná o pracovní verzi, která se bude postupně aktualizovat, rozšiřovat a zdokonalovat.

Hodně zábavy s čepičatkami vám přejí Martina Vašutová a Miroslav Beran


Jak dobře dokumentovat nález plodnic rodu Galerina

Jak mikroskopovat druhy rodu Galerina

Přehled druhů nám známých z území ČR

Druhy vázané na dřevo

Druhy vázané na rašeliníky

Druhy vázané na mechy a zbytky vegetace


Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz