Monitoring diverzity hub univerzitního kampusu

Zajímá vás, co roste v našem bezprostředním okolí?

Jaké mají úpravy kampusu vliv na diverzitu hub?

Kde jsou hotspoty diverzity a kde mykologické pouště?

Chcete pomoci s monitoringem?

  • Najděte houbu, zanamenejte místo nálezu (mapa kampusu), zjistěte dřevinu, pod kterou se nachází
  • Vyfoťte a pošlete mailem (mvasutova@prf.jcu.cz) nebo přineste na botanickou vilu (dveře 218)

Výsledky

Zatím je zaznamenáno 106 druhů, nejvíce druhů je známo z okolí budov F a M a botanické vily.


FOTKY PLODNIC 90 DOSUD NALEZENÝCH DRUHŮ

Mykorhizní symbionti

Amanita pantherina - muchomůrka tygrovaná

pod dubem u kolejí; mykorhizní symbiont

Amanita rubescens - muchomůrka růžovka

pod břízou u kolejí; mykorhizní symbiont

Amanita vaginata - muchomůrka pošvatá

pod modřínem u kolejí; mykorhizní symbiont

Amanita sect. vaginatae - muchomůrka z okruhu m. pošvaté

u budovy F; mykorhizní symbiont

Boletus reticulatus - hřib dubový

pod dubem, u kolejí; mykorhizní symbiont

Cortinarius hinnuleus s.l. - pavučinec

roztroušeně v celém kampusu, pod lípami a duby; druh charakteristický řídkými lupeny a zemitou vůní

Cortinarius balteatocumatilis - pavučinec hnědofialový

pod lípou u budovy F; druh charakteristický zůženým třeněm, v mládí bělavými lupeny a fialovou svrchní částí kortiny

Chroogomphus rutilus - slizák lepkavý

v trávě u budovy M

Hebeloma crustuliniforme - slzivka oprahlá

v trávě u budovy F, roztroušeně po celém kampusu; charakteristické kapičky na ostří lupenů a ředkvová vůně

Hebeloma sacchariolens - slzivka sladkovonná

před branou areálu Biologického centra; charakteristická výrazně sladkou vůní

Hebeloma mesophaeum - slzivka opásaná

před branou areálu Biologického centra, pod dubem u kolejí; dobře poznatelná podle pásu zbytků vela na okraji klobouku, ředkvová vůně

Hygrophorus lucorum - šťavnatka modřínová

pod modřínem u budovy F; mykorhizní symbiont modřínu

Hygrophorus hypothejus - šťavnatka pomrazka

u budovy F a M; mykorhizní symbiont borovice

Inocybe cincinnata - vláknice tmavohnědá

u vily; mykorhizní symbiont smrku, dubu a dalších dřevin; v mládí nafialovělý třeň, spermatický pach

Inocybe curvipes - vláknice hrbolkatá

pod dubem v dendroparku; charakteristická vláknitým kloboukem a výrazným hrbolkem a spermatickým pachem

Inocybe fuscidula - vláknice hnědoučká

pod borovicí u knihovny

Inocybe geophylla - vláknice zemní

pod dubem v dendroparku; drobná bílá vláknice se spermatickým pachem

Inocybe langei - vláknice Langeova

v trávě u Botanické vily; slámově zbarvená vláknitá pokožka klobouku, nakyslý až spermatický pach

Inocybe mixtilis - vláknice pomíchaná

v trávě u budovy F; slámově zbarvená vláknitá pokožka klobouku, třeň s výraznou vroubenou hlízkou, spermatický pach

Inocybe sindonia - vláknice sindonská

v trávě u budovy M; světle zbarvená vláknice se slabě spermatickým pachem

Laccaria laccata - lakovka obecná

roztroušeně po celém kampusu; drobné, masově zbarvené plodnice s řídkými lupeny

Lactarius deliciosus - ryzec pravý

pod borovicí, u budovy F

Lactarius pubescens - ryzec pýřitý

pod břízou, na rohu Biologického centra za budovou 4

Paxillus involutus - čechratka podvinutá

pod mnoha druhy dřevin, hojně po celém areálu

Russula amoenolens - holubinka hřebílkatá

pod borovicí mezi knihovnou a budovou 15; palčivá chuť, pach po camembertu

Russula cessans - holubinka cihlová

pod borovicemi v celém areálu; narůžovělá, nazelenalá až vínová barva pokožky, sytě žlutý výtrusný pach, mírná chuť

Russula depallens - holubinka parková

pod břízami u kolejí a na rohu BC; mykorhizní symbiont břízy, růžově červená pokožka klobouku, rychle vybledávající, slámově žlutavé lupeny, chuť v lupenech palčivá

Russula graveolens - holubinka slanečková

pod břízou u kolejí; mykorhizní symbiont, mírná chuť, pach po slanečcích

Russula grisea - holubinka doupňáková

pod lípou v areálu botanické vily; charakteristická šedomodrou až lilákovou pokožkou, bílými až krémovými lámavými lupeny, chuť mírná, v lupenech palčivá

Russula pectinatoides - holubinka hřebínkatá

pod lípami v areálu kampusu; charakteristická hnědookrovou lepkavou pokožkou, uzlinatě brázditým okrajem klobouku,červeně skvrnitou bází třeně, ovocným pachem a mírnou nepříjemnou chutí, 16.6.2016

Russula sanguinea - holubinka krvavá

pod borovicí před menzou; palčivá chuť

Russula versicolor - holubinka unylá

pod břízou u kolejí; pomalu žloutnoucí dužnina

Russula xerampelina - holubinka révová

pod borovicí u budovy 3 a na louce před K3; mykorhizní symbiont, mírná chuť, pach po slanečcích

Scleroderma bovista - pestřec prášivkový

hojně po celém kampusu, pod duby

Suillus granulatus - klouzek zrnitý

v trávě u budovy F a před menzou; mykorhizní symbiont borovice

Suillus luteus - klouzek obecný

v trávě u budovy 6; mykorhizní symbiont borovice

Thelephora palmata - plesňák zápašný

pod borovicí u budovy F (17); mykorhizní symbiont, charakteristický zápachem po hnijícím zelí

Tricholoma scalpturatum - čirůvka šedožemlová

pod břízou a dubem u kolejí; hojná čirůvka charakteristická moučnou vůní

Tricholoma terreum - čirůvka zemní

pod borovicí u budovy F (17) a M; mykorhizní symbiont borovice, velmi hojná, bez výraznější vůně

Xerocomellus bubalinus - hřib parkový

pod lípou v areálu botanické vily

Xerocomellus cisalpinus - hřib políčkatý

pod borovicí u budovy F (17)

Saprotrofové

Agaricus bernardii - pečárka Bernardova

pod borovicí u budovy F (17)

Agaricus campestris - pečárka polní

na trávníku mezi zastávkou MHD a Biologickým centrem

Agaricus cf. fissuratus - pečárka

pod břízou u kolejí; výrazně žloutnoucí pečárka z okruhu pečárky ovčí

Agaricus sylvestris - pečárka lesní

pod borovicí před vrátnicí Biologického centra; dužnina na řezu rychle čevenající

Agaricus xanthodermus - pečárka zápašná

v areálu botanické vily; výrazně žloutnoucí pečárka nepříjemné chuti, s pachem po inkoustu či karbolu

Agaricus sp. - pečárka

pod borovicí u budovy F (17); pečárka z okruhu pečárky ovčí (Agaricus arvensis), taxonomicky obtížná skupina

Agrocybe dura - polnička tuhá

okraj silnice Na Zlaté stoce

Agrocybe pediades - polnička polokulovitá

v trávníku před rektorátem, u duny; drobné slámově žluté kobouky, hnědé lupeny a tenké třeně, od polničky rané se liší mimo jiné nepřítomností prstýnku

Agrocybe praecox - polnička ranná

v trávníku před rektorátem; běžný druh, charakteristický slámově žlutým kloboukem a hnědými lupeny

Clitocybe agrestis - strmělka

v trávě u duny, u botanické vily

Conocybe sp. - sametovka

v trávě v dendroparku

Conocybe albipes - sametovka mléčná

v trávníku před rektorátem; druh charakteristický křehkými plodnicemi, bělavým kloboukem a hnědými lupeny, 16.6. 2016

Coprinellus micaceus - hnojník třpytivý

v trávě naproti K3

Coprinopsis cf. pachyderma - hnojník

v trávníku před rektorátem

Coprinopsis romagnesianus - hnojník Romagnesiho

v trávě u duny

Crucibulum laeve - pohárovka obecná

dendropark a botanická vila

Entoloma lividoalbum - závojenka hnědošedavá

roztroušeně pod lípami

Entoloma sericeum - závojenka hedvábná

v trávě u duny, v trávníku před rektorátem

Galerina graminea - čepičatka travní

hojně v trávě před budovou B; nejběžnější čepičatka v trávnících

Geopora sp. - hrobenka

na holé zemi u kolejí

Hemimycena - helmovka

v trávníku u Botanické vily

Hypholoma fasciculare - třepenitka svazčitá

u duny

Hypochnicium punctuatum agg.

u knihovny; kornatcovitá houba

Parasola leiocephala - hnojník hladkohlavý

v trávníku u rektorátu

Psathyrella lacrymabunda - křehutka sametová

hojně v trávě u duny

Lepiota subincarnata - bedla namasovělá

v trávě u budovy F

Lepiota cristata - bedla hřebenitá

v trávě, dendropark; vyfocené plodnice nejsou typické (trochu omrzlé..), charakterická ostrým pachem po pestřeci

Lepista sordida - čirůvka špinavá

v trávě u duny

Leucoagaricus leucotithes - bedla zardělá

v trávě u duny

Lyophyllum fumosum - líha klubčitá

v trávě u Botanické vily

Marasmius oreades - špička travní

hojně po celém kampusu; charakteristická pleťově zbarveným kloboukem a nápadně řídkými lupeny

Chlorophyllum rachodes - bedla červenající

před vrátnicí Biologického centra

Melanoleuca sp. 1 - tmavobělka

před branou areálu Biologického centra; taxonomicky velmi obtížná skupina

Melanoleuca sp. 2 - tmavobělka

před vrátnicí Biologického centra; taxonomicky velmi obtížná skupina

Morchella conica - smrž kuželovitý

Dendropark; běžný smrž fruktifikující na mulči

Mycena aetites - helmovka šedolupenná

v trávě u budovy F

Mycena leptocephala - helmovka chlorová

v mulči u rektorátu

Mycena luteovariegata - helmovka

dendropark; helmovka z okruhu helmovky ředkvičkové charakteristická žlutavým kloboukem a menšími sporami

Mycena olivaceomarginata - helmovka hnědobřitká

v trávě u rektorátu

Mycena sanguinolenta - helmovka krvavá

v mulči u rektorátu; třeň po zlomení roní červenohnědavé "mléko"

Omphalina cf. obatra - kalichovka

za branou areálu Biologického centra

Omphalina albominutella - kalichovka

drobná bílá kalichovka rostoucí v trávě u botanické vily a před biologickým centrem

Pholiota lucifera - šupinovka mastná

na mulči, v záhonu před budovou B; často roste na synantropních místech

Pholiota gummosa - šupinovka gumovitá

u duny

Panaeolina foenisecii - kropenatec otavní

v trávníku před rektorátem; hnědošedé klobouky za sucha vybledávající do béžové, nepravidelně zbarvené (=kropenaté) lupeny

Psathyrella candolleana - křehutka Candolleova

v trávníku před rektorátem; poznáte podle světle zbarveného klobouku, polotrsnatého růstu a velmi hustých tmavých lupenů, které mají v mládí nafialovělý nádech a bělavých zbytků vela při okraji klobouku

Stropharia cyanea - límcovka modrá

dendropark

Trametes versicolor - outkovka pestrá

u knihovny

Vascellum pratense - pýchavka stlačená

u duny, u budovy B; běžně na synantropních stanovištích


Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz