Diplomové práce - nabídka

Pokud Vás zaujaly houby a zvažujete, že byste se jim věnovali v rámci své bakalářské nebo diplomové práce, napište na mvasutova@prf.jcu.cz a domluvte si konzultaci.
Témata mimo níže uvedená jsou možná.

Mykobiota vybraných biotopů (v okolí bydliště)

Většina území České republiky je mykologicky nedostatečně prozkoumaná. Pokud se chcete stát dobrým terénním mykologem, je možné v rámci bakalářské práce zpracovat mykobiotu nějakých méně známých biotopů/lokalit v okolí Vašeho bydliště. Na magisterskou práci si pak můžete území rozšířit, řešit nějakou ekologickou otázku vyplývající z bakalářské práce nebo se zaměřit na taxonomii nějaké skupiny, se kterou jste získali nejvíce zkušeností.

Rozšíření a ekologie vybrané skupiny hub v Jižních Čechách

Pro připravovaný Checklist makromycetů jižních Čech chybí data o výskytu a ekologických nárocích řady rodů hub. Pokud Vás zaujaly slzivky (Hebeloma), kržatky (Alnicola), závojenky (Entoloma), suchohřiby (Xerocomellus) nebo nějaké další skupiny, neváhejte a pusťte se do jejich studia. Práce je vhodná pro samostatně pracujícího studenta/ku, který chodí rád/a do terénu, má pozorovací talent a nevadí mu mikroskop. Je možné využít i molekulární metody.


Systematika a ekologie sphagnikolních druhů rodu Arrhenia

Kalichovky Arrhenia oniscus a A. sphagnicola jsou vzácné druhy vázané na rašeliniště. K jejich ochraně a návratu na revitalizovaná rašeliniště je třeba získat více znalostí o jejich ekologii. Zároveň je třeba vyjasnit existenci pochybného taxonu A. philonotis. Práce je vhodná pro samostatně pracujícího studenta/ku, který rád cestuje po ČR a kombinuje znalosti z více oborů (mykologie, geobotanika, bryologie). Je možné využít i molekulární metody.

Houby vázané na Eriophorum vaginatum

Rostliny nežijí ve sterilním světě, jsou ovlivňovány svými patogeny, endofyty, symbionty a po odumření rozloženy saprotrofy. Liší se tohle společenstvo v přirozených a revitalizovaných biotopech? Jsme schopni zjistit roli jednotlivých zjištěných taxonů? Práce je vhodná pro ty, co rádi pracují v molekulární laboratoři a studují literaturu. Do terénu nemusíte - už máme nasbíráno.

Vliv douglasky na společenstva hub

Co se stane s houbami, když se stávající smrkové porosty nahradí douglaskou? Pomocí monitoringu hub na trvalých plochách se pokusíte získat první data pro území České republiky. Vhodné pro prakticky zaměřené studenty se vztahem k lesnictví. Práce by byla realizována ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny.

Výskyt a rozšíření druhů rodu Tulasnella

Druhy rodu Tulasnella jsou častí mykorhizní symbionti orchidejí. Řada z nich je známa pouze ze sekvencí a neví se, jak vypadají jejich plodnice, a kde je vůbec hledat. Cílem práce by bylo zpracovat literární rešerši k výskytu plodnic těchto hub a podle těchto údajů najít vlastní plodnice. U těchto plodnic a plodnic z položek uložených ve veřejných či soukromých herbářích popsat mikroznaky a získat referenční sekvence. Práce by byla realizována ve spolupráci s Tamarou Těšitelovou.

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz