Mykologické exkurze - podzimní - KBO 322 (ZS)

Tři celodenní exkurze + večery věnované houbám.

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz