Fytopatologie – KBO 324 (LS)

Vše co potřebujete vědět o patogenních organismech rostlin se zaměřením na houby a houbám podobné organismy. Doporučujeme všem mykologům, botanikům a ekologům.


Vede doc. Michaela Sedlářová z Univerzity Palackého v Olomouci. Předmět se otvírá 1 x za 2 roky a je organizován jako čtyřdenní blok přednášek, cvičení a exkurze.


Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz