Lidé

Na Katedře botaniky PřF JU učila v letech 1993-2004 mykologii RNDr. Anna Lepšová, CSc., od roku 1999 zde působila Ing. Miloslava Kavková, Ph.D. - v současnosti vede kurz Aplikovaná mykologie.

Zaměstnanci

Externí vyučující

Studenti

Absolventi

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz