Ekologie hub – KBO 143 (LS)

Cílem předmětu je rozšířit a propojit základní znalosti o ekologii jednotlivých trofických skupin hub získané v předmětu Mykologie. Představit pojetí jedinců, populací a společenstev u hub. Seznámit se současnými trendy a metodickými přístupy ekologie hub. Podat základní přehled o výskytu hub (zejména makromycetů) ve vybraných biotopech ČR a možnostech jejich ochrany.
Otvírá se v letním semestru 2024/2025.

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz