Aplikovaná mykologie - KBO 301 (ZS)

Tématem kurzu je praktické využití hub v ostatních vědních oborech a odvětvích např. v lékařství, lesnictví a zemědělství s ohledem na ekologické souvislosti a využití hub. Přednášky a cvičení budou probíhat v tematických blocích.

Prezentace k přednáškám z roku 2014/2015 naleznete zde: Přednášky 2014/15

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz