Mykologická exkurze - letní – KBO 321 (LS)

Pro nadšené biology, budoucí mykology, pracovníky ochrany přírody a učitele biologie jsou organizovány tři celodenní exkurze, kde se naučí hledat a poznávat jarní a časně letní druhy hub, dozvědí se o jejich ekologii, seznámí s metodami sběru, dokladování a určování hub. Součástí bude praktická demonstrace mikroskopických znaků hub.


Exkurze v roce 2020

Plánujeme 4 exkurze: na kačenky (do půlky dubna), na smrže a ucháče (konec dubna), na chřapáče (půlka května) a časně letní houby (konec května). Přesné termíny domluvíme podle průběhu počasí.


Exkurze v roce 2017

Kvůli nepřízni počasí v plánovaném termínu 21.-24.4. (plodnice hub zmrzly, na výše položených lokalitách ležel sníh) se neuskutečnily na Správě CHKO Blanský les ve Vyšném, jak se původně plánovalo, ale formou jednotlivých exkurzí do okolí Českých Budějovic:


29.4.2017 PR Libochovka

Přirozené porosty květnatých lipových bučin a fragmenty dubohabřin v nivě a na svazích potoka Libochovka. Exkurze byla spojená s lichenologickou exkurzí J. Vondráka. Za mykology se účastnili M. Vašutová, P. Špinar, M. Beran, J. Hlásek a L. Zíbarová. Celkem bylo nalezeno 74 druhů v rezervaci a 19 v okolí.


19.5.2017 Vrábče - PP Mokřad u Borského rybníka - PP Horní Luka

Kulturní lesy - mokřadní louka - bučina na SV úpatí Kleti. Vedla M. Vašutová a J. Souček. Nalezeno 54 druhů hub - např. 4 druhy chřapáčů, vláknice rybovonná, polnička bažinná, čapulka bahenní, Scirrhia aspidiorum atd.


26.5.2017 Prachatice - PP Upolíny - okolí Křišťanovického rybníka

Kulturní lesy - lesní prameniště - mokřadní louka - rašelinný les. Vedla M. Vašutová. Nalezeno 43 druhů hub - např. ostropórka topolová, kožovka karpatská, chlupáček - Lachnum nudipes.


27.5.2017 Černá v Pošumaví - PP Velké Bahno - Černý potok a okolí

Kulturní lesy - podmáčené lesní porosty. Vedla M. Vašutová a J. Souček. Nalezeno 45 druhů hub - např. polnička bažinná, destice chřapáčová, čepičatka močálová, křehutka výkalová atd.


Houby (fotky z internetu), které můžete najít na jaře na vybraných dřevinách a bylinách, si můžete stáhnout zde. Inspirací mi byla kniha Ellis et Ellis (1997): Microfungi on land plants.

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz