Odkazy

Základní mykologické databáze

Určovací klíče

Fotogalerie a atlasy

Výukové materiály

Mykologické společnosti

Mykologická pracoviště v České republice

Muzea

Vysoké školy

Vědecké ústavy

Některé zahraniční významné mykologické instituce a laboratoře

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz