Galerina sideroides (Bull.) Kühner - čepičatka zvoncovitá

= G. stylifera (G.F.Atk.) A.H.Sm & Singer


Diagnostické makroskopické znaky: plodnice masité, třeň bohatě oděný bílým velem


Mikroznaky: spory drobné, oválné, hladké 6,5 – 7,5 x 4 – 4,5 µm, Q = 1,5 – 1,8, cheilocystidy s hlavičkami

Ekologie: v lesích i mimo les, na zbytcích dřeva

Rozšíření: roztroušeně

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz