Galerina subclavata Kühner - čepičatka alpinská


Diagnostické makroskopické znaky: relativně velké, jásavě oranžově zbarvené plodnice (připomínající druh G. pumila), řídké lupeny


Mikroznaky: spory bradavčité, (13)13,5-15(15,5) x 6,5-7,5 um, Q = 1,9-2,2 (n = 3 x 20); BISPORICKÉ BASIDIE, bez přezek, cheilocystidy s hlavičkami

Ekologie: subalpinské trávníky, tlející zbytky mechu a trávy

Rozšíření: roztroušeně v Krkonoších

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz