Galerina calyptrata P.D. Orton - čepičatka oranžová

= G. cerina var. calyptrata (P.D. Orton) Arnolds


Diagnostické makroskopické znaky: drobné plodnice s výrazně jásavě oranžovým kloboukem, často s protaženým hrbolem, třeň relativně tlustý, velmi silná moučná vůně


Mikroznaky: spory hladké s výraznou kalyptrou, 10,5-11,5 x 6-6,5 µm, Q = 1,6-1,9, cheilocystidy polymorfní

Ekologie: na mechem porostlém tlejícím dřevě

Rozšíření: roztroušeně, hojněji v horách

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz