Galerina jaapii A.H.Sm.& Singer - čepičatka mokřadní

= G. mycenoides (Fr.) Kühner


Diagnostické makroskopické znaky: nápadný prsten (pásek)


Mikroznaky: spory protáhle mandlovité, bradavčité, 12-13,5 x 6-7µm, Q = 1,8-2,2, BISPORICKÉ BAZIDIE, cheilocystidy lahvicovité s protáhlými, často zvlněnými krky

Ekologie: mimo les, na velmi vlhkých místech, na zbytcích mokřadních rostlin v porostech hygrofilních mechů

Rozšíření: vzácně, druh je zařazen do Červeného seznamu hub (makromycetů) ČR

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz