Galerina calyptrospora Kühner

= G. sahleri (Quél.) Kühner s. Favre


Diagnostické makroskopické znaky: nepatrné, chatrné, „rozpadající se“ plodnice, řídké lupeny


Mikroznaky: spory mandlovité, s výraznou kalyptrou, někdy i na obou koncích, 11-13 x 5,5-6,5 µm, Q = 1,8-2,1, cheilocystidy válcovité

Ekologie: v lesích, na silně zetlelém dřevě jehličnanů

Rozšíření: vzácný druh

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz