Galerina mairei Boutev. & P.A.Moreau

= G. tibiicystis s. auct.


Diagnostické makroskopické znaky: plodnice drobnější než G. hybrida, méně živě zbarvené, klobouk výrazně prosvítavě čárkovaný, ojíněný třeň


Mikroznaky: spory široce mandlovité, 9-11x 5-6,5 um, Q: 1,6 -2, bradavčité, cheilocystidy s odsedlým "bříškem", s hlavičkami

Ekologie: v lesích i mimo les (preferuje živinami bohatší rašeliniště), v porostech rašeliníků

Rozšíření: vzácně


Podobným druhem je G. hybrida. Typické plodnice lze rozlišit i makroskopicky z herbářového materiálu

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz