Galerina aff. pseudomniophila Kühner

Diagnostické makroskopické znaky: bledý klobouk i třeň


Mikroznaky: spory mandlovité, hladké, 10-11 x 6-6,5 µm, Q = 1,6-1,8, cheilocystidy homomorfní, lahvicovité

Ekologie: v lesích, v porostech mechů

Rozšíření: vzácně

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz