Galerina clavus Romagn. -

= Romagnesiella clavus (Romagn.) Contu, P.-A. Moreau, Vizzini & A. de Haan


Diagnostické makroskopické znaky: připomíná kržatku (Tubaria)


Mikroznaky: Spory hladké, 8-10 x 4-5 um, Q = 1,8-2,2 (n = 1 x 20); cheilocystidy vakovité, nepravidelné; pleurocystidy podobné cheilocystidám, vzácně

Ekologie: v mechatých trávnících, obvykle na vápnitých půdách

Rozšíření: velmi vzácný druh

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz