Galerina clavata (Velen.) Kühner - čepičatka řídkolupenná

= G. heterocystis (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer


Diagnostické makroskopické znaky: medově okrový až světle ryšavý klobouk, nápadně řídké lupeny


Mikroznaky: protáhlé bradavčité spory, 13-14 x 6-7 µm, Q = 2.0-2.2, BEZ PŘEZEK, cheilocystidy lahvicovité, s hlavičkami

Ekologie: zpravidla mimo les, na vlhkých loukách, slatiništích a prameništích, obvykle v porostech mechů

Rozšíření: roztroušeně

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz