Galerina hypnorum (Schrank: Fr.) Kühner - čepičatka mechová

Diagnostické makroskopické znaky: plodnice drobné, chabé konstituce, moučná vůně


Mikroznaky: spory drobné, hladké, s kalyptrou, 9.5-10 x 5-6 µm, Q = 1.6-1.9, cheilocystidy homomorfní, lahvicovité, s mírně rozšířeným zakončením

Ekologie: v lesích, v porostech mechů, často na mechem porostlém tlejícím dřevě

Rozšíření: velmi hojně

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz