Galerina mniophila (Lasch: Fr.) Kühner

Diagnostické makroskopické znaky: klobouk bez živých tónů, vůně nanejvýš slabě moučná


Mikroznaky: spory mandlovité, hladké, bez kalyptry, 10-11.5 x 6-7 µm, Q = 1.6-1.8, cheilocystidy homomorfní, lahvicovité

Ekologie: v lesích i mimo les, v porostech mechů

Rozšíření: roztroušeně

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz