Galerina triscopa (Fr.) Kühner - čepičatka pařezová

Diagnostické makroskopické znaky: drobné plodnice, tmavě zbarvené (zejména třeň), vyniklý, často špičatý hrbolek na klobouku, nápadně tenký třeň


Mikroznaky: spory mandlovité, výrazně bradavčité, 6-8 x 3.5-4.5 µm, Q = 1,5-2, cheilocystidy lahvicovité

Ekologie: v lesích, na silně zetlelém dřevu jehličnanů, mnohem vzácněji listnáčů, nejčastěji na pařezech

Rozšíření: roztroušeně

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz