Galerina marginata (Batsch) Kühner s.l. - čepičatka jehličnanová

Poznámka: taxonomie druhu dosud není dořešena, z okruhu G. marginata byly popsány např. druhy: G. unicolor, G. autumnalis, G. praticola. Jejich rozlišování na základě morfologických znaků ale není podpořeno rozdíly v molekulárních znacích (Gulden et al. 2001).


Diagnostické makroskopické znaky: masité plodnice, plodnice tvarem podobné penízovkám, prstýnek na třeni, chuť někdy moučná.


Mikroznaky: spory drobné, výrazně bradavčité, s náznakem kalyptry, 8 – 9 x 5 – 5,5 µm, Q = 1,6 – 1,8, pleurocystidy i cheilocystidy vřetenovitě lahvicovité

Ekologie: v lesích, vzácněji mimo les, na tlejícím dřevě jehličnanů i listnáčů, někdy zdánlivě ze země

Rozšíření: velmi hojný druh

Jedovatá, obsahuje amanitiny

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz