Galerina hybrida Kühner

Diagnostické makroskopické znaky: dosti velké a statné plodnice, živě zbarvený lesklý klobouk, nápadně ojíněný až hrubě pudrovaný třeň


Mikroznaky: spory úzce mandlovité až válcovité, 9,5-11 x 4,5-5,5 um, Q = 1,8-2,2, bradavčité, s náznakem klíčního póru, cheilocystidy většinou bez "bříška", s hlavičkami

Ekologie: mimo les, na vrchovištích a přechodových rašeliništích, v porostech rašeliníku

Rozšíření: roztroušeně


Podobným druhem je G. mairei (= G. tibiicystis). Typické plodnice lze rozlišit i makroskopicky z herbářového materiálu

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz