Galerina vittiformis (Fr.) Singer - čepičatka pruhovaná

Diagnostické makroskopické znaky: velmi podobná druhu G. atkinsoniana, má však trochu tmavší třeň, klobouk není ojíněný


Mikroznaky: spory krátce elipsoidně mandlovité, výrazně bradavčité, 8– 9.5 x 5.5 – 6 µm, Q = 1.4-1.7, cheilocystidy i pleurocystidy lahvicovité, od G. atkinsoniana se liší absencí pileocystid a tetrasporickými bazidiemi

Ekologie: v lesích (často ta světlých místech) i mimo les, zpravidla v porostech mechů

Rozšíření: hojný druh

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz