Galerina stordalii A.H. Sm.

Nápadné makroznaky: výrazně světlé plodnice


Mikroznaky: spory úzce mandlovité až elipsoidní, jemně bradavčité, s náznakem klíčního póru, 9-10,5 x 4,5-5,5 µm, Q = 1,8-2,2, cheilocystidy s hlavičkami, často větvené, přezky jen na bázi bazidií

Ekologie: lesní i nelesní stanoviště, břehy cest, skály porostlé mechem, ležící kmeny porostlé mechem, rašeliniště; v porosty mechů nebo rašeliníků

Rozšíření: vzácný druh

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz