Galerina cerina A.H. Sm.& Singer

Diagnostické makroskopické znaky: slabá moučná vůně


Mikroznaky: spory mandlovité, hladké, s výraznou kalyptrou, 10,5-11 x 6-6,5 µm, Q = 1,7-1,9, cheilocystidy polymorfní, lahvicovité, často s rozšířeným zakončením

Ekologie: v lesích, v porostech mechu

Rozšíření: roztroušeně (?)

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz