Galerina pumila (Pers.:Fr.) M. Lange - čepičatka helmovkovitá

= G. mycenopsis (Fr.: Fr.) Kühner


Diagnostické makroskopické znaky: relativně statné plodnice, lepkavý „jakoby umytý“, živě zbarvený klobouk, třeň s bílými zbytky vela


Mikroznaky: spory úzce elipsoidní až válcovité, 10-11,5 x 5-6 µm, Q = 1,9-2,0, cheilocystidy lahvicovité s protáhlými krky, často zvlněnými, na vrcholu někdy mírně rozšířené, a poté ještě někdy zúženě zakončené

Ekologie: v lesích na světlých místech, nejčastěji na loukách při lesních okrajích, v porostech mechů (velmi často v porostu Rhytidiadelphus squarosus

Rozšíření: hojný druh

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz