Galerina lacustris A.H.Sm.

= G. tundrae A.H.Sm.& Singer, G. permixta (P.D.Orton) Pegler, G. cephalescens (T.J. Wallace) Pegler & T.W.K. Young


Diagnostické makroskopické znaky: plodnice relativně zavalité, třeň s nápadnými zbytky vela


Mikroznaky: spory mandlovité, hladké, 9 – 10,5 x 5 – 5,5 µm, Q = 1,7-1,9, cheilocystidy polymorfní, s rozšířeným vrcholem, u některých plodnic lze nalézt drobné krystalky pod vrcholem cystid

Ekologie: mimo les, mokřadní stanoviště, na tlejících zbytcích spadaného listí nebo mokřadních bylin

Rozšíření: vzácně

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz