Galerina nana


Ekologie: jediný nález pochází z mechatého okraje lesní cesty

Rozšíření: pravděpodobně vzácný druh

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz