Galerina embolus (Fr.) P.D. Orton

Diagnostické makroskopické znaky: drobné plodnice, plochý klobouk, s vtlačeným temenem, nápadně řídké lupeny


Mikroznaky: spory eliptické, hladké, 7,5 – 8,5 x 4,5-5,0 µm, Q = 1,6-1,9, cheilocystidy polymorfní

Ekologie: otevřená místa s narušeným půdním krytem, mimo les

Rozšíření: velmi vzácně

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz