Galerina cephalotricha Kühner

= G. mniophila var. cephalotricha


Druh jsme identifikovali vždycky až zpětně z herbářového materiálu, zatím nemáme fotky ani popisy makroznaků


Mikroznaky: spory mandlovité, hladké, 11-12,5 x 6 – 6,5 µm, Q = 1,8-2,0, cheilocystidy lahvicovité, s výraznými hlavičkami

Ekologie: v lesích, v porostech mechu

Rozšíření: roztroušeně (?)

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz