Galerina paludosa (Fr.) Kühner - čepičatka močálová

Diagnostické makroskopické znaky: výrazné velum, náznak prstýnku, moučná vůně


Mikroznaky: spory mandlovité, 9-11 x 5-6 um, Q = 1,5-2, téměř hladké, bez kalyptry, výrazná plage, cheilocystidy bez výrazné hlavičky

Ekologie: v lesích i mimo les (na otevřených rašeliništích), v porostech rašeliníků; časná fruktifikace

Rozšíření: velmi hojný druh

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz