Galerina sphagnicola (G.F.Atk.) A.H.Sm. & Singer

Diagnostické makroskopické znaky: klobouk bez živých barev, prosvítavě čárkovaný


Mikroznaky: spory mandlovité,10-11,5 x 5,5-6,5 um, Q = 1,7-1,9, hladké, s kalyptrou, cheilocystidy nepravidelné

Ekologie: druh vázaný na porosty rašeliníku, pravděpodobně preferuje otevřená stanoviště

Rozšíření: známý pouze ze dvou lokalit (Jeseníky, Beskydy)

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz