Galerina graminea (Velen.) Kühner - čepičatka travní

= G. laevis (Pers.) Singer


Diagnostické makroskopické znaky: plodnice chabé konstituce, nápadně světlé, bledě žluté lupeny


Mikroznaky: úzce elipsoidní, nápadně světlé, hladké spory, 8-9 x 4-4.5 µm, Q = 1.8-2.0, BEZ PŘEZEK, cheilocystidy lahvicovité, s hlavičkami

Ekologie: mimo les, typický druh intravilánů, v nízkých (mechatých) trávnících

Rozšíření: hojně

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz