Galerina allospora A.H.Sm. & Singer

Diagnostické makroskopické makroznaky: ± dvoubarevný, živě zbarvený klobouk s hrbolkem


Mikroznaky: spory úzce mandlovité, hladké, ztluštělá stěna pod vrcholkem spory, 9-10,5 x 4,5-5,5 µm, Q = 1,8-2,2, cheilocystidy lahvicovité s vytáhlými krky

Ekologie: v lesích, v detritu, zpravidla v porostu mechů, někdy v rašeliníku

Rozšíření: hojný druh

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz