ekologie
biostatistika
plánování ...
design and analysis
populační ekologie
community ecology
praktikum mnohorozměrné analýzy
terénní praxe III & Field Ecology
creative publishing
přednášky pro veřejnost
Ecology seminar
home page
 

prof. Jan Lepš

 • katedra botaniky
  Na Zlaté stoce 1 ("botanická vila")
  místnost 301 (v podkroví)
 • mail: suspa@prf.jcu.cz
 • telefon: (38 777) 2374

Materiály ke kursu Populační ekologie - Population Ecology

 • Program and topics for April 11, 2023. Each talk 15 minutes including discussion, so please, restrict your talk to 10 minutes. Those that did not sent the topic yet, please, do this ASAP
 • Tentative program for Spring 2023
 • Prezentace - Prezentations - usually in Czech and then in English

 • CZ - Úvod, definice, povinnosti a odhady velikosti populace různé jako ppt
 • Eng - Introduction, estimates of population size
 • CZ - Rozmístění populace a variabilita populace v čase
 • Eng - Spatial pattern and temporal variability
 • CZ - Růst populace
 • Eng - Population growth
 • Eng - Matrix models + Integral Projection models + Individual Based models
 • Eng - Demography
 • Interesting talk of Vojta Novotny on human demography
 • CZ - Zvláštnosti populační ekologie rostlin
 • Eng - Peculiarities of Plant Population Ecology
 • CZ - Kompetice - pozor, nasledujici anglicka verse je lepsi
 • Eng - Competition
 • Predation / Predace
 • CZ - Životní strategie
 • Eng - Life history strategies, traits
 • CZ - Metapopulace
 • Eng - Metapopulations
 • Mutualismy / Mutualisms
 • CZ - Epidemie - prezentace
 • Eng - Epidemics - prezentation
 • Epidemie - simple model in Excel
 • Starší prezentace prof. Zdeňka Brandla o predaci - Older prezentations by Zdenek Brandl on predation - in Czech
 • Predace 1/5 - Z. Brandl
 • Predace 2/5 - Z. Brandl
 • Predace 3/5 - Z. Brandl
 • Predace 4/5 - Z. Brandl
 • Predace 5/5 - Z. Brandl
 • Predace obrázky - Z. Brandl
 • Doporučená další četba
 • A další materiály jsou v přípravě

   Materiály pro praktikum - Materials for tutorials

  1. Populacni rust/Population growth - Excel
  2. Populacni rust/ Population growth - R
  3. CZ - Rovnice - prezentace
  4. Eng - Equations - Presentation
  5. Maticove modely/Matrix models - Excel
  6. Maticove modely/Matrix models - R
  7. Calibration for population size estimates - example data
  8. Diferenciální rovnice - Šuspa
  9. CZ - Diferenciální rovnice a matice- Pavel Fibich
  10. Eng - Diferencial equations and matrices - Pavel Fibich
  11. On-line nástroj na práci s maticemi
  12. Leslieho matice - xls soubor
  13. K-funkce - program
  14. Populus - program pro simulaci modelu populacni ekologie - odkaz na stranku, odkud si muzete program stahnout
  15. Help pro Populus, je to pdf
  16. Paper for the "journal club" 1 - Landscape genetics
  17. Paper for "journal club" 2 - Human Aging - population view
  18. K-funkce - data jako txt
  19. K-funkce - data jako xls
  20. Derivace

  The student presentations from spring 2023 (.zip file).

  Zazipované prezentace z roku 2022 - nic jsem needitoval, je to tak, jak jste je odevzdali.

  Zazipované prezentace z roku 2020 - nic jsem needitoval, je to tak, jak jste je odevzdali.

  Zazipované prezentace z roku 2018 (první várka z 5.12.) - nic jsem needitoval, je to tak, jak jste je odevzdali.

  Zazipované prezentace z roku 2016 - nic jsem needitoval, je to tak, jak jste je odevzdali.

  Prezentace a seminárky 2010/2011, tak jak jste je odevzdali, žádnou editaci jsem nedělal, chyby neopravoval

 • Potravní specializace - Veronika Visocká
 • Urbanizace vs. biodiverzita - Luboš Dufek
 • Disturbance, stres a jiné faktory ovlivňující korálové útesy - Martina Balzarová
 • Z POPULAČNÍ BIOLOGIE VELKÝCH RYBOVITÝCH OBRATLOVCŮ - Zuzana Sajdlová
 • Časové řady - Antonín Machač
 • Postupný hermafroditismus - Jiří Richta
 • Populační ekologie mikroorganismů - Jiří Bizos
 • Parazitoidi - Luboš Kočvara
 • Posun areálů - Petra Světlíková
 • Allee efekt - Lenka Schmidtmayerová
 • Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí - Lenka Effenberková
 • Dispersal a habitat limitation - Petr Blažek
 • Prezentace a seminárky 2008/2009
  Tady jsou prezentqace z roku 2008/2009

  AutorTémaTermín*
  Altman JanHorní hranice lesa10.12.pps
  Applová MarkétaHnízdní parazitismus10.12.ppt
  Blabolil PetrCapture -- re-capture v rybářské praxi10.12.ppt
  Čapek PetrVliv zdánlivé kompetice o sdíleného parazitoida na koexistenci hostitelských druhů10.12.ppt
  Černá IvanaMetapopulace17.12.ppt
  Černý JanMoranův efekt17.12.pptx
  Duda PavelEkologické invaze3.12.ppt
  Fluksová HanaRole příbuznosti při pohlavním rozmnožování17.12.pptx
  Grill MartinČasové a prostorové rozmístění populací..
  Jandová JulieObrana před predátory13.1.ppt x doc
  Kolář FilipProcesy v malých populacích13.1.ppt
  Kunc DušanLokální adaptace a fenotypová plasticita17.12.ppt
  Lechner JanVčelstvo13.1.ppt x doc
  Mach JiriVliv teploty na růst populace půdních bakterií a jejich N -mineralizaci a vliv teploty na populace bakteriemi živícími se hlístice13.1.ppt
  Patáčová EliškaKoevoluce rostlin a zivocichu...
  Pintová RadkaObranné mechanismy kořisti13.1.ppt x doc
  Pokluda PavelKonkurenční uvolnění10.12.ppt
  Sládeček FrantišekPopulační dynamiky a kompetice u hmyzu obývajícího dočasný mikrohabitat13.1.ppt
  Svobodová ZdeňkaGenetický drift3.12.ppt
  Tvardíková KateřinaStudium ptačích populací3.12.ppt
  Volf MartinJak hostitelské rostliny kontrolují populace herbivorního hmyzu17.12.pptx x doc
  Zimmermann KamilZákladní metody používané pro odhady velikosti hmyzích populací se zaměřením na motýly...

  Vaše referáty ve formátu .ppt (needitované, tak jak jste je poskytli) z roku 2004

 • Kompetice o zdroje - Jiří Mach
 • Ryby v údolních nádržíchc - Martin Kratochvíl (pozor 43 Mb)
 • Malé populace - Jakub Těšitel
 • Mechanisky šíření pylu - Kateřina Pálková
 • Mutualismy - Júlia Mudruňková
 • Parazitismus - Veronika Holcová
 • Nové populace - Michal Řepík
 • Poměr pohlaví - Simona Šafarčíková
 • Reprodukční mechanismy vyšších rostlin - Tamara Malinová
 • Rozšiřování rostlin semeny - Marie Marešová
 • Semenná banka - Anna Vlachovská
 • Malé populace - Jakub Těšitel
 • Teritorialita - Lenka Gerátová
 • Vliv mykorhizy - Tomáš Zíbar
 • Allee efekt - Jan Michálek
 • Alelopatie = Jiří Čuhel
 • Rostliny a mravenci - Jaroslav Šoun
 • Demografie lidské populace - Jiří Petrásek
 • Ekologické invaze - Lenka Kablásková
 • Metapopulace - Pavel Sova
 • Parazitické rostliny - Jiří Jirout
 • Šíření roztočů - František Reindl
 • Predátor a kořist -- jak to funguje u zooplanktonu? - Michal Šofr
 • Kosi ve městech - Simona Poláková
 • Prostorová distribuce predace - Lenka Čápová
 • Vymírání a přežívání druhů - Iva Schodelbauerová
 • Tabulky přežívání - Kateřina Houdková
 • Sukcese ryb v údolních nádržích - Milan Říha
 • Tabulky přežívání - Kateřina Houdková
 • Vaše eseje ve formátu Word (needitované, tak jak jste je poskytli) z roku 2004

 • Disturbance a rostliny - Kateřina Svobodová
 • Parazitismus - Veronika Holcová
 • Teritorialita - Lenka Gerátová
 • Predátor - kořist (zooplankton) - Michal Šofr
 • Disturbance a rostliny - Kateřina Svobodová
 • Mechanisky šíření pylu - Kateřina Pálková
 • Kompetice o zdroje - Jiří Mach
 • Reprodukční mechanismy vyšších rostlin - Tamara Malinová
 • Nové populace - Michal Řepík
 • Allee efekt - Jan Michálek
 • Parazitické rostliny - Jiří Jirout
 • Predátor a kořist -- jak to funguje u zooplanktonu? - Michal Šofr
 • Kosi ve městech - Simano Poláková
 • Prostorová distribuce predace - Lenka Čápová
 • Rozšiřování rostlin semeny - Marie Marešová
 • Semenná banka - Anna Vlachovská
 • Ekologické invaze - Lenka Kablásková
 • Demografie lidské populace - Jiří Petrásek
 • Jak rostliny dosahují kompetitivní zdatnost - Jiří Koptík
 • Sukcese ryb v údolních nádržích - Milan Říha
 • Rybí populace v údolních nádržích - Milan Kratochvíl
 • Vymírání a přežívání druhů - Iva Schodelbauerová
 • Metapopulace - Pavel Sova
 • Tabulky přežívání - Kateřina Houdková
 • Mutualismy - Julie Mudruňková

 • ekologie   biostatistika   plánování ...   design and analysis   populační ekologie   community ecology   praktikum mnohorozměrné analýzy   terénní praxe III & Field Ecology   creative publishing   přednášky pro veřejnost   Ecology seminar   home page