ekologie
biostatistika
plánování ...
design and analysis
populační ekologie
community ecology
praktikum mnohorozměrné analýzy
terénní praxe III & Field Ecology
creative publishing
přednášky pro veřejnost
Ecology seminar
home page
 

Plánování a hodnocení ekologických experimentů

Ke zkoušce potřebujete zápočet, a práci v podobě článku, s vhodným použitím statistických metod, jako při eseji pro Biostatistiku bude část věnovaná statistice (t.j. metody a výsledky) hypetrofovaná, ostatní části jen v rozsahu nutném pro pochopení souvislostí. Článek posílejte ve formátu .doc,docx nebo .pdf - do susbjectu dejte PHEE. Esej chci mít do 10.00 posledního pracovního dne před zkouškou. Kdo nemá vlastní data, může využít data k naší knížce:
 • Multivariate analysis of ecological data using CANOCO5
 • Kniha také slouží jako studijní materiál, a měla by být pro studenty kursu v knihovně. Pro složitější jednorozměrné metody (např. složitější ANOVY) si můžete v knihovně vypůjčit skripta Lepš a Šmilauer: Biostatistika, 2014).
 • Zde je přehled požadavků pro úspěšné absolvování kursu.
 • Přibližný rozvrh témat předášky - podzim 2016 - pozor, je tam jeden list pro anglickou, a jeden pro českou versi.

 • Zamýšlený program
 • Přehled vašich domácích úkolů - přidělené boy - 1 správně, 0,5 částečný úspěch - pozor, jsou tam dva listy - český a anglický
 • Protože člověk většinou neví, co ho všechno čeká, tak se může stát, že se rozvrh změní, ale budeme se snažit, aby k tomu nedošlo.

  Materiály k přednášce

 • Data ke knize Biostatistika
 • Skripta v češtině (pozor, ve skriptech nejsou míry podobnosti, jsou ppt prezentaci Klasifikace); skripta užívají starší versi CANOCO 4 - ale pro popis principů metod je to dostačující
 • Homepage CanoDraw
 • Experimentální design - ppt
 • Experimentální design cesky - ppt
 • Power analysis - ppt
 • Obecné lineární modely a ANCOVA - ppt
 • P.Š. regrese - ppt
 • P.S. regrese cvicení - pdf
 • P.S. logistická regrese, Survival analysis, model II regrese - ppt
 • Klasifikace - ppt
 • Klasifikace - P. Š. - ppt
 • Úvod do gradientové analýzy
 • Úvod do gradientové analýzy - P.Š.
 • Úvod do přímých ordinací
 • Zpracování experimentů pomocí mnohorozměrných analýz
 • P.Š.Ordinační diagramy - ppt
 • P.Š. Constrained ordinations - ppt
 • P.Š. Permutační testy, forward selection - ppt
 • P.Š. Distance based ordinations - ppt
 • krátký komentář k power analysis a prezentaci výsledků testů - ppt
 • Power analysis z Scheiner a Gurevitch - pdf
 • Materiály ke cvičením

 • zadání pro zápočet
 • Data pro zápočet
 • Složitější ANOVY, pozor, občas je odkaz na starší verse programu(doc) - ten počítal podle mě smíšené modely správně
 • Data pro složitější ANOVY - zip file
 • cvičná data na ANOVu (sta)
 • selfthinning
 • cvičná data na ANOVu - Zazriva (xls)
 • Motivace pro Regresi, model II (xls)
 • Data na logistickou regresi (xls)
 • P. Š. - Data na logistickou regresi, Survival analysis, a model II regresi (xls)
 • Analýza přežívání (doc)
 • ORDINACE "ručně" (XLS)
 • Pokus Ohrazení (xls)
 • Hnojící pokus (xls)
 • Semenáče - Špačková et al. (xls)
 • Tatry - společenstvo na výškovém transektu (xls)
 • Tatry - společenstvo na výškovém transektu (spe)
 • Ohrazeni biomasy - xls
 • Ohrazeni - design pokusu - xls
 • Zdenka Krenova - Gentiany - xls
 • Příklady jednorozměrné xls
 • Zápočet - xlsx file
 • DU posledni - xls file
 • Zajímavé materiály

 • False discovery rate
 • Farewell to Bonferroni (Nakagawa)

 • ekologie   biostatistika   plánování ...   design and analysis   populační ekologie   community ecology   praktikum mnohorozměrné analýzy   terénní praxe III & Field Ecology   creative publishing   přednášky pro veřejnost   Ecology seminar   home page