ekologie
biostatistika
plánování ...
design and analysis
populační ekologie
community ecology
praktikum mnohorozměrné analýzy
terénní praxe III & Field Ecology
creative publishing
přednášky pro veřejnost
Ecology seminar
home page
 

prof. Jan Lepš

 • katedra botaniky
  Na Zlaté stoce 1 ("botanická vila")
  místnost 301 (v podkroví)
 • mail: suspa@prf.jcu.cz
 • telefon: (38 777) 2374

Vysledky predterminu. Do STAGu zapisu, az budete mit zadany zapocet 9bez nej zkouska neplati).

Tady si můžete přečíst studentský blog z papuánské exkurse - zatím poslední z r 2017

Já a moje skupina máme zájem o nové studenty. Zde je čerstvý seznam témat prací - je to myšleno především jako bakalářské práce, ale všechna témata jsou natolik zajímavá, že na nich lze vypracovat i magisterku (a věřím, že i slušný článek by se z nich dal napsat). Tak se ozvěte.

Pokud byste měli zájem, nejlépe se podívejte na práce, které vypracovali studenti pod mým vedením (update proveden podzim 2018)

Nebo na práce celé skupiny funkční ekologie

A tady je prezentace mojí skupiny pro prvácký vstupní seminář, včetně kontaktů na jednotlivé vedoucí prací.

Ekologie

Materiály ke kursu ekologie

 • Některé starší verse materiálů jsou na této stránce, nejspíše je můžete ignorovat, jen mi je bylo líto úplně vyhodit
 • Doporučená literatura

  Na této stránce jsou zatím ke stažení PowerPointové prezentace k přednášce (pozor, jsou to .ppt prezentace, a jsou užitečné především ve spojení s přednáškou, jako její vizuální doplnění - nejsou tedy samy o sobě dostačujícím materiálem ke studiu!!!:

  1. Úvod - ppt
  2. Podmínky a zdroje - ppt
  3. Podmínky a zdroje - se zvukem pptx
  4. Charakteristiky populace - ppt
  5. Charakteristiky populace - se zvukem - pptx
  6. Růst populace - ppt
  7. Růst populace - pptx se zvukem
  8. Kompetice - ppt
  9. Kompetice Zvuk - pptx
  10. Mezidruhové vztahy I.ppt - herbivorie - nová
  11. Mezidruhové vztahy II.ppt - parazitismus - nová
  12. Mezidruhové vztahy III.ppt - predace - nová
  13. Mezidruhové vztahy IV.ppt - Mutualismus
  14. Sukcese.ppt
  15. Ekologie společenstev.ppt
  16. Potravní sítě.ppt
  17. Strategie.ppt
  18. [Rozsirujici] Matematické modely v ekologii.ppt
  19. Biogeochemické cykly.pdf - tohle je novější
  20. [Rozsirujici] Clanek o Ekologickem modelovani v Biologickych Listech (Lepš 1981)
  21. Biomy světa - ppt
  22. Biomy světa tropy - ppt
  23. Biomy světa subtropy apod. - ppt
  24. Biomy světa - temperát - ppt
  25. Biomy světa - VODNÍ - ppt
  26. [Rozsirujici] Čtvrtohory - pptx
  27. Člověk a biosféra, ochrana přírody - ppt
  28. [Doporuceny clanek] Globální oteplováni (Rejmánek, Živa) - pdf
  29. [Doporuceny clanek] Globální oteplováni (Rejmánek, Živa) citace prací ke článku - pdf

   Prezentace z minulých let, často obsáhlejší (Autorem je Vojtěch Novotný):

  1. Mezidruhové vztahy I.ppt - herbivorie - stará, obsáhlejší
  2. Mezidruhové vztahy II.ppt -- predace a mutualismus - staré a obsáhlejší
  3. Mezidruhové vztahy III.ppt -- parazitismus - staré a obsáhlejší
  4. Potravní sítě.ppt
  5. Biomy světa - fauna, moře - ppt
  6. VLiv člověka - ppt

  A další materiály jako soubory ve formátu MS Word:

  1. Ekologie spolecenstev.doc
  2. Biomysv.doc
  3. DAlší materiály jako .doc, nebo jako .pdf jsou zde

  Užitečné materiály (brožurky k biologické olympiádě)

  1. Abiotické faktory a organismy
  2. Mutualismus
  3. Další zajímavé materiály z biologické olympiády najdete zde, jděte na "Soutěž" a tam "Studijní materiály"

  Materiály k praktiku

 • Dendro handout
 • Snímkování, čtverce, etc.
 • Ellenbergova čísla pro živiny (Nutrients), ve formátu xls
 • Metody odchytu hmyzu a pod.
 • Zpětný odchyt
 • Struktura lesa
 • Proč vrtáme stromy - Dendrochronologie
 • Přístroje
 • Zde jsou data z velkého dataloogeru - teploty z pěti různých prostředí. Z těchto dat udělejte hezký graf + komentáře k výsledkům a rozdílům mezi jednotlivými typy prostředí
 • Zde jsou na ukázku data z malého dataloggeru (teploty, vlhkos a rosný bod - vše na vzduchu 0,5 m nad zemí - jen na ukázku, z toho graf dělat nemusíte.
 • Příklady s řešením
 • Šesté cvičení - diverzita - Návod (.doc)
 • Šesté cvičení - diverzita - Doplňující informace (.pdf)
 • Šesté cvičení - diverzita - Data (.xls)
 • Populus, program na ekologické simulace
 • Populus, program na ekologické simulace, pro Windows, instalacni fajl

 • ekologie   biostatistika   plánování ...   design and analysis   populační ekologie   community ecology   praktikum mnohorozměrné analýzy   terénní praxe III & Field Ecology   creative publishing   přednášky pro veřejnost   Ecology seminar   home page