ekologie
biostatistika
plánování ...
design and analysis
populační ekologie
community ecology
praktikum mnohorozměrné analýzy
terénní praxe III & Field Ecology
creative publishing
přednášky pro veřejnost
Ecology seminar
home page
 

Biostatistika

Absolutně zhuštěná statistika do jedné prezentace.

Absolutně zhuštěné ordinace

Data k procvičování z knížky.

Data na ordinaci

Mám zájem o šikovné studenty a studentky. Pokud byste měli zájem, nejlépe se podívejte na práce, které vypracovali studenti pod mým vedením (brzo doplním práce z posledních tří let)

Naše pracovní skupina má zájem o šikovné studenty a studentky. Pokud byste měli zájem, podívejte se na údaje o pracovní skupině s nabídkou témat. Ta je ale nutně neúplná (a taky trochu zastaralá, mám obavy, musím to "apdejtovat") - raději než vypisovat přesná témata se s konkrétním studentem na tématu, které zapadá do našeho výzkumného směřování, dohodnu. Hlavně se ozvěte, pro některé kvantitativní věci můžete i Francescovi de Bello

Nebo se podívejte na agitační plakátek mravencokytkový skupiny.

Tohle jsou naopak údaje čerstvé, prezentace skupiny pro prvácký vstupní seminář, včetně kontaktů na jednotlivé vedoucí prací.

Biostatistiku teď přednáší Petr Šmilauer. Stránku s různými materiály tady nechávám, kdyby se někomu k něčemu hodily.

Dali jsme s Petrem Šmilauerem do pořádku skripta, jsou v dostatečném množství k zapůjčení v knihovně.

Tady jsou oskenovaná stará skripta. Bacha, maj skoro 300 Mega, a navíc, už nejsou v podstatě k ničemu.

Návody ke cvičením z Biostatistiky včetně dat, se kterými se pracuje, jsou k nalezení zde. Stále to upravujeme, jak se mění instalované verse programu Statistica, za upozornění na jakékoliv nesrovnalosti nebo chyby budu vděčný

Petr Šmilauer připravil návody na praktika s použitím programu R. Jsou tady.

Univerzita má koupenou licenci na program Statistica, který umožňuje, aby ho měli i studenti na svých počítačích. Jak ho stáhnout - klikněte zde. Návod dodala Dr. Dostálková, když tak se zeptejte jí. Měl by určitě fungovat pro studentu naší fakulty, o ostatních nevím, když tak kontaktujte IT oddělení vaší fakulty.

Powerpointové prezentace jsou zde (v některých případech uvádím dvě verse, svoji a Petra Šmilauera).

 • Úvod, typy dat, míry polohy a variability
 • Náhodná proměnná, rozdělení, testování hypotéz, test dobré shody
 • Náhodná proměnná, rozdělení, testování hypotéz, test dobré shody, jak to přednášel Petr Šmilauer
 • Kontingenční tabulky
 • Normální rozdělení
 • t-rozdělení a jeho užití
 • Soubor xls s generovanými výběry na výpočet konfidenčního intervalu
 • Porovnání dvou výběrů: F-test a t-test
 • Neparametrické metody
 • ANOVA - jednoduché třídění & Kruskal Wallis
 • ANOVA - více faktorů
 • ANOVA - jednoduché třídění & Kruskal Wallis - Petr Šmilauer
 • ANOVA - více faktorů - Petr Šmilauer
 • Jednoduchá regrese
 • Jednoduchá regrese - Petr Šmilauer
 • Korelace
 • Korelace - Petr Šmilauer
 • Mnohonásobná regrese, Obecné lineární modely
 • Nelineární závislosti
 • ANCOVA, GLM a Nelineární závislosti, - Petr Šmilauer
 • Diskrétní rozdělení
 • Diskrétní rozdělení - Petr Šmilauer
 • Mnohorozměrné metody
 • Mnohorozměrné metody - Petr Šmilauer
 • Závěr
 • Jak má vypadat článek ["esej"]
 • Doplňkové materiály pro procvičování základních funkcí statistiky jsou zde.
 • Data pro praktikum:

 • Diverzita na Ohrazeni - pokus

 • ekologie   biostatistika   plánování ...   design and analysis   populační ekologie   community ecology   praktikum mnohorozměrné analýzy   terénní praxe III & Field Ecology   creative publishing   přednášky pro veřejnost   Ecology seminar   home page