ekologie
biostatistika
plánování ...
design and analysis
populační ekologie
community ecology
praktikum mnohorozměrné analýzy
terénní praxe III & Field Ecology
creative publishing
přednášky pro veřejnost
Ecology seminar
home page
 

Community Ecology - Ekologie společenstev

The course will start with three days in the field - we will be accommodated at the administration of protected area in Vysny (Sept 19-21), where we will do some sampling of communities and traits. [Already finished, thanks to all participating, I have enjoyed the course a lot.] For completing the course, you have to participate in data analyses during practicals, present a presentation on an interesting topic of Community Ecology at the concluding seminar (see the presentations from previous runs at the bottom of the page), and finaly, there is an oral exam. You can select either of the tutors (but both of them will ask questions not only from their own lectures, but also of the other tutor). Participation in the field part is not absolutely necessary, but is highly recommended.

Here are all data files from Vysny2023 as a zip file

 • Interesting reading - books demonstrated during the course - Zajímavé čtení (knížky ukazované na přednáškách)
 • Intended time table of the course in autumn 2023 - we will try to follow, but you never know what might happen, so might be changed if needed.
 • Zde jsou naše přednášky v ppt - Here are the presentations used during lectures - sometimes in two mutations, Czech and English - if there are two versions, only the English one is regularly updated.
 • Úvod a jak měříme diverzitu, determinanty diverzity
 • Introduction, measures of diversity
 • Traits in community ecology
 • Functional Diversity Macro
 • Functional Diversity Macro info page (incl. manual and paper)
 • Diversity Determinants
 • Koexistence druhů ve společenstvu
 • Species Coexistence
 • Island biogeography, Diversity on gradients
 • Phylogenetic analysis of community patterns
 • Phylogenetic analysis of community patterns - Practicals, prepared by Lars
 • Potravní sítě - Food webs
 • Life history and succession
 • Life history and succession
 • Vztah herbivor - rostlina: ekologie; Plant - herbivore relationship: ecology
 • Vztah herbivor - rostlina: evoluce Plant - herbivore relationship: evolution
 • Parasites
 • Beta diversity
 • Ochrana přírody - Nature conservation
 • Parazitic Plants in plant communities
 • Diverzita na gradientech prostředí
 • Diverzita a fungování společenstev
 • Diversity and ecosystem functioning
 • Diversity and ecosystem functioning - discussion version1
 • Diversity and ecosystem functioning - discussion version short
 • Program of your presentations for the final seminars 2021 (check for free slots before you select your date). Note, that there are either titles, or informal names of the topic if you sent them.

 • Timetable of the talks
 • Your presentations for the final seminars 2021 as zip files - Note, the presentations are there as they were rpesented, without any further editing.
 • Presentations from the first two weeks (as a single zip)
 • Presentations for the final seminars in 2019

 • Presentations from the first three sessions 2019, without any corresctions, just as they were delivered, in one .zip file
 • Materials collected during the field course in Blansky les 2017

 • All the data as .zip file
 • Materials collected during the field course in Blansky les

 • Light trap data - Excel file
 • Light trap data - Canoco5 project
 • Sweep net data - Excel file
 • Species-area -9incl. species vs. no of individuals - Statistica project
 • PointQadrat etc.
 • Frequency quadrat
 • Your presentations for the final seminars 2017 (as delivered, I have done no corrections

 • Lobsang Tsering: Mangrove
 • Jhonny Capichoni Massante: High level processes in community ecology
 • Your presentations for the final seminars

 • From 2015 - the first week (all in one lagre zip file)
 • From 2015 - the second week (all in one lagre zip file)
 • From 2013 (all in one lagre zip file)
 • Materiály ke cvičením - Materials for practicals - will be updated and provided in English

 • Data na funkční diverzitu - Ohrazení
 • Program na pocitani Rarefaction
 • Originální stránka programu je zde
 • Community Analysis
 • Phylogeny practicals
 • Kokořínsko, souhrný soubor s různými daty
 • Čtverec 50 x 50 cm
 • Species area na druhé louce
 • Program Past
 • Pozor, program Past je vytvořen pro výpočty na základě počtu individuí. POkud máte data o biomase, některé hodnoty nedávají smysl (Menhinick richness, MArgalef richness, FIsher alpha), a jiné jsou počítány po zaokrouhlování na celá čísla. Zaokrouhlování se dá obejít tak, že biomasy (jako v příkladech) pokud jsou na tři desetinná místa, vynásobíme tisícem (a máme je v miligramech místo v gramech).
 • Ohrazeni biomasy - xls
 • Ohrazeni biomasy - space delimited
 • Ohrazeni - design pokusu - xls
 • Složení společenstev druhů podčeledi Typhlocybinae z čeledi Cicadellidae, což jsou křísi co vysávají jednotlivé buňky listového mezenchymu, data z PNG, budou použita na rarefaction (pocházejí ze tří míst, do 20 km vzdálených). Všechny vzorky jsou sebrány z druhu Ficus conocephalifolia
 • zde jsou data
 • a takhle vypdají Typhlocybinae
 • PNG data - Latex, hmyzaci a fylogeneze Moraceae
 • CEestimates.xls
 • CEestimates1.txt
 • CEestimates2.txt
 • CEphylogeny.xls
 • zip file Comp46_local.zip
 • Ondřej Mudrák - diverzita a fungování společenstev
 • Anna Vlachovská - dispersal limitation
 • Katka Nováková - Hostitelská specializace herbivorního hmyzu
 • Tereza Žába Lamošová - Prostorové uspořádání a fungování společenstev
 • Jana Krčilová - poloparaziti ve společenstvech
 • Jan Michálek - PEG model planktonní dynamiky
 • Eva Tetíková - Species coextinction
 • Eva Chaloupecká - Regenerační nika
 • Jan Hrček - Jak mravenci ovlivňují společenstva
 • Pavel Sova - Species pool limitation u mechorostů
 • Tady jsou referáty studentů z roku 2007/8 - ppt, jak je dodali, nekorigované (někde vám chybí jméno a já si nejsem jistý, čí to je, přihlaste se, já to tam dopíšu)

 • Jan Lechner - Rostliny a hmyz
 • Lukáš Drag - Biodiverzita
 • Ecology of ants
 • Jan Mareš - Perifyton
 • Jan Klečka - Species abundance patterns
 • Alex Bernardová - Odolnost mediteránních šneků vůči ohni
 • Jakub Těšitel - Hemiparazitní rostliny
 • Jak si rostliny pomáhají
 • Kateřina Štajerová - Arbuskulární mykorhziní symbióza
 • Jana Bubníková - Rhinanthus, hemiparaziti etc.
 • Lukáš Sekerka - Býti herbivor a nebýt sežrán
 • Lenka Bulíčková - C4 rostliny ve společenstvech
 • Materiály z Varvažova - jsou tady tak, jak jste je dodali, ale tabulku ve Wordu lehce zkopirujete do Excelu

 • Frekvencni ctverec1.xls - Eva Chaloupecká
 • hriste1.xls - Eva Chaloupecká
 • Species area1.xls - Eva Chaloupecká
 • Species area-Jana Krcilova.xls
 • Species area-Eva Tetíková.xls
 • Hriste2 - katka Houdková
 • Odhady pokryvnosti a point kvadrát - Katka Houdková
 • Hmyzí data, co připravil Vojta Novotný
 • PavelSova.doc - obsahuje Frekvenční čtverec včetně mechorostů (možné lehce zkopírovat do Excelu), Species - area mechy, Malaisovy pasti - řeka, a smýčení
 • Srovnani odhadu pokryvnosti s Point quadratem, pripravil Honza Michalek
 • Po jednotlivých zasazich rozepsany point quadrat s nejakym makrem od Honzy Michalka, v pripade potreby smerujte dotazy na nej
 • Materiály různé

 • Mike Palmer Folia Geobotanica 1994 (classical paper)
 • GreenBible
 • Lepš: Diversity and functioning (chapter from Maarel et Franklin 2013 Vegetation Ecology. Wiley)

 • ekologie   biostatistika   plánování ...   design and analysis   populační ekologie   community ecology   praktikum mnohorozměrné analýzy   terénní praxe III & Field Ecology   creative publishing   přednášky pro veřejnost   Ecology seminar   home page