Functional Plant Ecology

Theses

Only most recent theses are displayed.
Bc Kasíková Helena @ Konečná Marie, 2022: Abiotické podmínky a vegetace mravenišť dvou mravenčích gild na pastvině  
Bc Vacková Tereza @ Konečná Marie, 2021: Porovnávání klíčivosti a přežívání semenáčků v mikrostanovištích pastvin  
Bc Vacková Tereza @ Konečná Marie, 2021: Porovnávání klíčivosti a přežívání semenáčků v mikrostanovištích pastvin  
PhD Puy Javier @ Francesco de Bello & Carlos P. Carmona, 2019: Transgenerational effects of plant biotic interactions  
PhD Blažek Petr @ Lepš Jan, 2018: Ecology of rhinanthoid Orobanchaceae: within- and betweensite processes in metapopulations of selected grassland species.  
Mgr Lisner Aleš @ Lepš Jan, 2017: Vztah diverzity a produktivity v travinných společenstvech a jeho mechanismy  
PhD Vítová Alena @ Lepš Jan, 2017: Plant dispersal and establishment - important factors affecting species composition of meadow communities  
Bc Šímová Štěpánka @ Blažek Petr, 2017: Porovnání různých typů obhospodařování luk v předhůří Novohradských hor  
Mgr Dvořáková Hana @ Francesco de Bello, 2016: Transgenerational effect in Taraxacum brevicorniculatum: test of a novel method of experimental plant DNA demethylation and its practical application in exploring the impact of maternal competition on progeny phenotype  
Bc Houdková Lucie @ Lepš Jan, 2016: Opakovaná inventarizace semenáčů tropických stromů a její využití pro testování Janzen - Connellovy hypotézy  
Bc Lisner Aleš @ Lepš Jan, 2015: Vliv úživnosti prostředí na vztahy mezi druhy v rostlinném společenstvu  
Bc Konečná Marie @ Lepš Jan, 2015: Myrmekochorie - evoluční a ekologické souvislosti  
Mgr Švamberková Eva @ Lepš Jan, 2015: Experimentální vyhodnocení role biotických interakcí při stanovování zásobníku druhů společenstev  
Bc Dvořáková Hana @ Francesco de Bello, 2014: Exploring the relationship between species richness and intraspecific trait variability  
Bc Švamberková Eva @ Lepš Jan, 2013: Role biotických vztahů, abiotického prostředí a dostupnosti druhů pro složení rostlinného společenstva.  
Mgr Dvořáková Helena @ Prach Karel, 2012: Vliv okolní vegetace na průběh sukcese na kladenských haldách  
Mgr Blažek Petr @ Lepš Jan, 2012: Faktory ovlivňující populační dynamiku poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor).  
Bc Konečná Marie @ Lepš Jan, 2012: Mravenci jako roznašeči semen v luční vegetaci  
PhD Fibich Pavel @ Lepš Jan, 2012: The effects of neighbours in plant communities: mathematical and experimental approaches  
PhD Těšitel Jakub @ Lepš Jan, 2011: Biology of the Root-Parasitic Rhinanthoid Orobanchaceae  
Bc Blažek Petr @ Lepš Jan, 2009: Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)?  
Mgr Vítová Alena @ Lepš Jan, 2008: Je druhové složení lučního společenstva omezeno šiřitelností semen druhů?  
PhD Latzel Vít @ Klimešová Jitka, 2008: Tolerance and resistance of plants to disturbamce  
Rig Latzel Vit @ Klimešová Jitka, 2008: Plant traits and regeneration of urban plant communities after disturbance: Does the bud bank any role?
PhD Macek Petr @ Lepš Jan, 2008: The role of clonal plants in wetlands.  
Bc Dvořáková Helena @ Prach Karel, 2008: Sukcese vegetace na kladenských haldách.  
Mgr Těšitel Jakub @ Štech Milan, 2007: Variation in the Melampyrum sylvaticum group.  
Rig Těšitel Jakub @ Štech Milan, 2007: Morphological variation in the Melanpyrum sylvaticum group within the transitional zone between Melampyrum syllvaticum s. str. and Melampyrum herbichii.  
PhD Lanta Vojtěch @ Lepš Jan , 2006: Biological diversity: measures of ecosystem functioning and implications for restoration ecology  
Bc Vítová Alena @ Lepš Jan, 2006: Je druhové složení lučního společenstva omezeno šiřitelností semen druhů?  
Bc Těšitel Jakub @ Štech Milan, 2005: Variabilita Melampyrum sylvaticum agg. v části Střední Evropy.  
Mgr Latzel Vít @ Lepš Jan, 2004: Vliv kompetice a živin na růst tří blízce příbuzných druhů pryskyřníků (Ranunculus)  
Rig Macek Petr @ Lepš Jan, 2004: The effect of enviromental heterogeneity on clonal behaviour of Prunella vulgaris L.
Mgr Macek Petr @ Lepš Jan, 2004: Growth dynamics and architecture of clonal species Potentilla palustris and Prunella vulgaris as a response to the heterogenous environmental conditions  
Bc Latzel Vít @ Lepš Jan, 2002: Odpověď tří druhů pryskyřníků (Ranunculus) na působení kompetice a zvýšení hladiny živin  
PhD Šmilauerová Marie @ Lepš Jan, 2001: Plant roots in heterogeneous soil environment  
Bc Macek Petr @ Lepš Jan, 2000: effect of environmental heterogenity on clonal behaviour of Prunella vulgaris  
Mgr Doležal Jiří @ Šrůtek Miroslav, 1998: Druhová a prostorová struktura temperátního a boreálního lesa  
Mgr Vacková Hana @ Prach Karel, 1997: Ekologie porostů Carex brizoides v oblasti vrcholové Šumavy  
PhD Šmilauer Petr @ Lepš Jan, 1996: Modern approaches to analysis of ecological data  
Bc Doležal Jiří @ Šrůtek Miroslav, 1996: Analýza vegetace podél gradientu nadmořské výšky v Nízkých Tatrách  
Bc Vacková Hana @ Prach Karel, 1994: Výška porostů a jejich biomasa ve vztahu k hlavním gradientům prostředí v říční nivě  

News & Events