Functional Plant Ecology

Theses

Only most recent theses are displayed.
Rig Lisner Aleš @ J. Lepš, 2023: Determinants of Piper (Piperaceae) climber composition in a lowland tropical rainforest in New Guinea  
PhD Konečná Marie @ J. Lepš, 2023: Ants as seed dispersers and ecosystem engineers in temperate region  
Mgr Vacková Tereza @ Marie Konečná, 2023: The role of natural disturbances in a pasture  
PhD Lisner Aleš @ J. Lepš, 2023: Mechanisms behind diversity and ecosystem functioning relationships - the insights from observational and manipulative studies in grassland communities  
Rig Konečná Marie @ J. Lepš, 2023: Tasty rewards for ants: differences in elaiosome and seed metabolite profiles are consistent across species and reflect taxonomic relatedness  
Mgr Vacek Michal @ J. Lepš, 2023: Zhodnocení dlouhodobého vlivu managementu v NPR Vyšenské kopce  
Bc Kasíková Helena @ Konečná Marie, 2022: Abiotické podmínky a vegetace mravenišť dvou mravenčích gild na pastvině  
Bc Vacková Tereza @ Konečná Marie, 2021: Porovnávání klíčivosti a přežívání semenáčků v mikrostanovištích pastvin  
Bc Vacková Tereza @ Konečná Marie, 2021: Porovnávání klíčivosti a přežívání semenáčků v mikrostanovištích pastvin  
Bc Vacek Michal @ J. Lepš, 2021: Vliv managementu na složení rostlinných společenstev a na ohrožené zájmové druhy NPR Vyšenské kopce  
Bc Kraus Jindřich @ E. Janíková, 2021: Klíčivost semen, metody stanovení a její ovlivnění faktory prostředí  
Rig Dvořáková Hana @ , 2019: Improved demethylation in ecological epigenetic experiments: Testing a simple and harmless foliar demethylation application  
Mgr Klimešová Lada @ T. Těšitelová, 2019: Amelioration of orchid germination in restored grasslands  
Mgr Houdková Lucie @ J. Lepš, 2019: Uchycování a přežívání semenáčů v tropickém deštném lese na Papui-Nové Guinei  
PhD Puy Javier @ Francesco de Bello & Carlos P. Carmona, 2019: Transgenerational effects of plant biotic interactions  
PhD Blažek Petr @ Lepš Jan, 2018: Ecology of rhinanthoid Orobanchaceae: within- and betweensite processes in metapopulations of selected grassland species.  
PhD Vítová Alena @ Lepš Jan, 2017: Plant dispersal and establishment - important factors affecting species composition of meadow communities  
Mgr Lisner Aleš @ J. Lepš, 2017: Vztah diverzity a produktivity v travinných společenstvech a jeho mechanismy  
Mgr Dvořáková Hana @ F. de Bello, 2017: Transgenerational effect in Taraxacum brevicorniculatum: test of a novel method of experimental plant DNA demethylation and its practical application in exploring the impact of maternal competition on progeny phenotype  
Bc Šímová Štěpánka @ Blažek Petr, 2017: Porovnání různých typů obhospodařování luk v předhůří Novohradských hor  
Bc Houdková Lucie @ Lepš Jan, 2016: Opakovaná inventarizace semenáčů tropických stromů a její využití pro testování Janzen - Connellovy hypotézy  
Mgr Dvořáková Hana @ Francesco de Bello, 2016: Transgenerational effect in Taraxacum brevicorniculatum: test of a novel method of experimental plant DNA demethylation and its practical application in exploring the impact of maternal competition on progeny phenotype  
Mgr Konečná Marie @ Lepš Jan, 2015: Myrmekochorie - evoluční a ekologické souvislosti  
Bc Dvořáková Hana @ F. de Bello, 2015: Exploring the relationship between species richness and intraspecific trait variability.  
Bc Lisner Aleš @ J. Lepš, 2015: Vliv úživnosti prostředí na vztahy mezi druhy v rostlinném společenstvu  
Bc Dvořáková Hana @ Francesco de Bello, 2014: Exploring the relationship between species richness and intraspecific trait variability  
Mgr Blažek Petr @ Lepš Jan, 2012: Faktory ovlivňující populační dynamiku poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor).  
Mgr Dvořáková Helena @ Prach Karel, 2012: Vliv okolní vegetace na průběh sukcese na kladenských haldách  
PhD Fibich Pavel @ Lepš Jan, 2012: The effects of neighbours in plant communities: mathematical and experimental approaches  
Bc Konečná Marie @ Lepš Jan, 2012: Mravenci jako roznašeči semen v luční vegetaci  
PhD Těšitel Jakub @ Lepš Jan, 2011: Biology of the Root-Parasitic Rhinanthoid Orobanchaceae  
Bc Blažek Petr @ Lepš Jan, 2009: Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)?  
Bc Dvořáková Helena @ Prach Karel, 2008: Sukcese vegetace na kladenských haldách.  
PhD Latzel Vít @ Klimešová Jitka, 2008: Tolerance and resistance of plants to disturbamce  
Mgr Vítová Alena @ Lepš Jan, 2008: Je druhové složení lučního společenstva omezeno šiřitelností semen druhů?  
PhD Macek Petr @ Lepš Jan, 2008: The role of clonal plants in wetlands.  
Rig Latzel Vit @ Klimešová Jitka, 2008: Plant traits and regeneration of urban plant communities after disturbance: Does the bud bank any role?
Rig Těšitel Jakub @ Štech Milan, 2007: Morphological variation in the Melanpyrum sylvaticum group within the transitional zone between Melampyrum syllvaticum s. str. and Melampyrum herbichii.  
Mgr Těšitel Jakub @ Štech Milan, 2007: Variation in the Melampyrum sylvaticum group.  
PhD Lanta Vojtěch @ Lepš Jan , 2006: Biological diversity: measures of ecosystem functioning and implications for restoration ecology  
Bc Vítová Alena @ Lepš Jan, 2006: Je druhové složení lučního společenstva omezeno šiřitelností semen druhů?  
Bc Těšitel Jakub @ Štech Milan, 2005: Variabilita Melampyrum sylvaticum agg. v části Střední Evropy.  
Mgr Latzel Vít @ Lepš Jan, 2004: Vliv kompetice a živin na růst tří blízce příbuzných druhů pryskyřníků (Ranunculus)  
Mgr Macek Petr @ Lepš Jan, 2004: Growth dynamics and architecture of clonal species Potentilla palustris and Prunella vulgaris as a response to the heterogenous environmental conditions  
Rig Macek Petr @ Lepš Jan, 2004: The effect of enviromental heterogeneity on clonal behaviour of Prunella vulgaris L.
Bc Latzel Vít @ Lepš Jan, 2002: Odpověď tří druhů pryskyřníků (Ranunculus) na působení kompetice a zvýšení hladiny živin  
PhD Šmilauerová Marie @ Lepš Jan, 2001: Plant roots in heterogeneous soil environment  
Bc Macek Petr @ Lepš Jan, 2000: effect of environmental heterogenity on clonal behaviour of Prunella vulgaris  
Mgr Doležal Jiří @ Šrůtek Miroslav, 1998: Druhová a prostorová struktura temperátního a boreálního lesa  
Mgr Vacková Hana @ Prach Karel, 1997: Ekologie porostů Carex brizoides v oblasti vrcholové Šumavy  
Bc Doležal Jiří @ Šrůtek Miroslav, 1996: Analýza vegetace podél gradientu nadmořské výšky v Nízkých Tatrách  
PhD Šmilauer Petr @ Lepš Jan, 1996: Modern approaches to analysis of ecological data  
Bc Vacková Hana @ Prach Karel, 1994: Výška porostů a jejich biomasa ve vztahu k hlavním gradientům prostředí v říční nivě  

News & Events