ekologie
biostatistika
plánování ...
design and analysis
populační ekologie
community ecology
praktikum mnohorozměrné analýzy
terénní praxe III
creative publishing
přednášky pro veřejnost
Ecology seminar
home page
 

prof. Jan Lepš

 • katedra botaniky
  Na Zlaté stoce 1 ("botanická vila")
  místnost 301 (v podkroví)
 • mail: suspa@prf.jcu.cz
 • telefon: (38 777) 2374

Vyhlášení výběru studentů na exkursi tropické ekologie na Papuu

Tady si můžete přečíst studentský blog z papuánské exkurse - zatím poslední z r 2017

Nové říjen 2018!!! Já a moje skupina máme zájem o nové studenty. Zde je čerstvý seznam témat prací - je to myšleno především jako bakalářské práce, ale všechna témata jsou natolik zajímavá, že na nich lze vypracovat i magisterku (a věřím, že i slušný článek by se z nich dal napsat). Tak se ozvěte.

 • Zde mozno objednat knihu: Leps & Smilauer: Biostatistika
 • Zde si můžete přečíst recenzi na ni, co vyšla v Živě
 • Mam zajem o šikovné studenty a studentky. Pokud byste měli zájem, nejlépe se podívejte na práce, které vypracovali studenti pod mým vedením (update proveden podzim 2016)

  Tohle jsou naopak údaje čerstvé, prezentace skupiny pro prvácký vstupní seminář, včetně kontaktů na jednotlivé vedoucí prací.

  Ekologie

  Ve STAGu už jsou výsledky druhé zkoušky. Budu se tento pátek pohybovat na Dnu otevřených dveří - okolo prezentace studentů o Papui. Vezmu si sebou výsledky zkoušky. Pokud si mě tam odchytíte (mimo dobu, kdy budu povídat o PNG, prosím), tak vám tam zapíšu zkoušku. Ale nehoří to, zapsat si to můžete i na začčátku letního semestru.

  Tady jsou výsledky prvního termínu zkoušky pro ty, co nemaji zapocet (tam me STAG nedovoli zadat vysledek). Známky do STAGu zapíšu, až dostanu od Kláry potvrzení, že máte i zápočet. K dalším termínům můžete jen se zápočtem! - Poznamka pro všechny - i ty, co to uz ve STAGu mají - Pokud jste zkoušku udělali, ale nejste spokojeni se známkou, tj. chcete ji odmítnout, dejte mi to vědět obratem. Ale v takovém případě už se ke známce nejde vrátit, když další pokus dopadne špatně. Zapisovat známky budu v pondělí 14.2. od 15,00 do 16,00, u sebe v pracovně, ale klidně to můžete nechat na začátek letního semestru, pak udělám velké zapisování pro všechny termíny. (A největší ekologická pitomost byli samozřejmě tučňáci v Arktidě. Pokud byly některé další návrhy vtipné a kreativní, tak jsem je také ocenil.)

  Materiály ke kursu ekologie

 • Některé starší verse materiálů jsou na této stránce
 • Doporučená literatura

  Na této stránce jsou zatím ke stažení PowerPointové prezentace k přednášce (pozor, jsou to .ppt prezentace, a jsou užitečné především ve spojení s přednáškou, jako její vizuální doplnění - nejsou tedy samy o sobě dostačujícím materiálem ke studiu!!!:

   Prezentace použité v tomto roce (2018/19):

  1. Úvod - ppt
  2. Podmínky a zdroje - ppt
  3. Charakteristiky populace - ppt
  4. Růst populace - ppt
  5. Kompetice - ppt
  6. kompetice rostlin.ppt
  7. Mezidruhové vztahy I.ppt - herbivorie - nová
  8. Mezidruhové vztahy II.ppt - parazitismus - nová
  9. Mezidruhové vztahy III.ppt - predace - nová
  10. Mezidruhové vztahy IV.ppt - Mutualismus
  11. Mezidruhové vztahy IV.ppt -- Divně se živící rostliny
  12. Sukcese.ppt
  13. Ekologie společenstev.ppt
  14. Potravní sítě.ppt
  15. Strategie.ppt
  16. Matematické modely v ekologii.ppt
  17. Biogeochemické cykly.ppt
  18. Biogeochemické cykly.pdf - tohle je novější
  19. Clanek o Ekologickem modelovani v Biologickych Listech (Lepš 1981)
  20. Biomy světa - ppt
  21. Biomy světa tropy - ppt
  22. Biomy světa subtropy apod. - ppt
  23. Biomy světa - temperát - ppt
  24. Biomy světa - VODNÍ - ppt
  25. Čtvrtohory - pptx
  26. Člověk a biosféra, ochrana přírody - ppt

   Prezentace z minulých let, často obsáhlejší (Autorem je Vojtěch Novotný):

  1. Mezidruhové vztahy I.ppt - herbivorie - stará, obsáhlejší
  2. Mezidruhové vztahy II.ppt -- predace a mutualismus - staré a obsáhlejší
  3. Mezidruhové vztahy III.ppt -- parazitismus - staré a obsáhlejší
  4. Potravní sítě.ppt
  5. Biomy světa - fauna, moře - ppt
  6. VLiv člověka - ppt

  A další materiály jako soubory ve formátu MS Word:

  1. Ekologie spolecenstev.doc
  2. Biomysv.doc
  3. DAlší materiály jako .doc, nebo jako .pdf jsou zde

  Užitečné materiály (brožurky k biologické olympiádě)

  1. Abiotické faktory a organismy
  2. Mutualismus
  3. Další zajímavé materiály z biologické olympiády najdete zde, jděte na "Soutěž" a tam "Studijní materiály"

  Materiály k praktiku

 • Dendro handout
 • Snímkování, čtverce, etc.
 • Ellenbergova čísla pro živiny (Nutrients), ve formátu xls
 • Metody odchytu hmyzu a pod.
 • Zpětný odchyt
 • Struktura lesa
 • Proč vrtáme stromy - Dendrochronologie
 • Přístroje
 • Zde jsou data z velkého dataloogeru - teploty z pěti různých prostředí. Z těchto dat udělejte hezký graf + komentáře k výsledkům a rozdílům mezi jednotlivými typy prostředí
 • Zde jsou na ukázku data z malého dataloggeru (teploty, vlhkos a rosný bod - vše na vzduchu 0,5 m nad zemí - jen na ukázku, z toho graf dělat nemusíte.
 • Příklady s řešením
 • Šesté cvičení - diverzita - Návod (.doc)
 • Šesté cvičení - diverzita - Doplňující informace (.pdf)
 • Šesté cvičení - diverzita - Data (.xls)
 • Populus, program na ekologické simulace
 • Populus, program na ekologické simulace, pro Windows, instalacni fajl
 • Odměněné eseje z roku 2013

  Aleš Zahrádka

  Martina Tomanová

  Jana Piherová

  Ivan Vaněk

  Starší odměněné eseje

  Filip Tichánek

  Pavel Soukup

  Leština

  Mynářová

  Nekvapilová

  Šálková

  Svatušková


  ekologie   biostatistika   plánování ...   design and analysis   populační ekologie   community ecology   praktikum mnohorozměrné analýzy   terénní praxe III   creative publishing   přednášky pro veřejnost   Ecology seminar   home page