Hlavní stránka | Hlavní klíč

Vyhledávání na stránkách Klíče


Ikonka leaficon znamená, že alespoň část rodů čeledi má připojeny ilustrace

Anthocerotophyta

Anthocerotaceae

Notothyladaceae

Marchantiophyta

Haplomitriopsida

Haplomitriaceae

Jungermanniopsida

Blasiales

Blasiaceae

Fossombroniales

Fossombroniaceae

Pelliaceae

Metzgeriales

Aneuraceae

Metzgeriaceae

Pallaviciniaceae

Lepicoleales

Ptilidiaceae

Trichocoleaceae

Jungermanniales

Antheliaceae

Calypogeiaceae

Cephaloziaceae

Cephaloziellaceae

Geocalycaceae

Gymnomitriaceae

Jungermanniaceae

Lepidoziaceae

Lophoziaceae

Plagiochilaceae

Pseudolepicoleaceae

Scapaniaceae

Porellales

Jubulaceae

Lejeuneaceae

Porellaceae

Radulales

Radulaceae

Marchantiopsida

Marchantiales

Aytoniaceae

Conocephalaceae

Lunulariaceae

Marchantiaceae

Oxymitraceae

Ricciaceae

Targioniaceae

Bryophyta

Sphagnopsida

Sphagnales

Sphagnaceae

Andreaeopsida

Andreaeales

Andreaeaceae

Polytrichopsida

Buxbaumiales

Buxbaumiaceae

Diphysciales

Diphysciaceae

Polytrichales

Polytrichaceae

Tetraphidales

Tetraphidaceae

Bryopsida

Archidiales

Archidiaceae

Bryales

Aulacomniaceae

Bartramiaceae

Bryaceae

Meesiaceae

Mniaceae

Bryopsida

Dicranales

Bruchiaceae

Dicranaceae

Ditrichaceae

Fissidentaceae

Leucobryaceae

Schistostegaceae

Encalyptales

Encalyptaceae

Funariales

Disceliaceae

Funariaceae

Grimmiales

Grimmiaceae

Ptychomitriaceae 

Seligeriaceae

Hedwigiales

Hedwigiaceae

Hookeriales

Hookeriaceae

 

Bryopsida

Hypnales

Amblystegiaceae

Brachytheciaceae

Entodontaceae

Fontinalaceae

Hylocomiaceae

Hypnaceae

Leskeaceae

Lembophyllaceae

Leucodontaceae

Neckeraceae

Plagiotheciaceae

Pterigynandraceae

Rhytidiaceae

Thuidiaceae

Orthotrichales

Orthotrichaceae

Pottiales

Cinclidotaceae

Ephemeraceae

Pottiaceae

Splachnales

Splachnaceae

Timmiales

Timmiaceae