Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Duda, úprava J. Váňa

Verze: 1.0 (11.1.2005)

Aneuraceae H. Klinggr. – bezžilkovité

 

Stélka složená z dvou až více vrstev buněk bez rozlišeného žebra. Siličná tělíska většinou přítomna. Vegetativní rozmnožování pomocí endogenních dvoubuněčných rozmnožovacích tělísek.

Gametangia většinou na svrchní straně krátkých postranních větviček. Kalyptra velká, kyjovitá, masitá; perichaetium pouze v podobě dřípených listů na bázi kalyptry.

Tobolka oválná až válcovitá. Elaterofory na koncích chlopní tobolek; mrštníky s 1 spirálou.

Celkem 4 rody, z nich v Evropě 3. Rod Cryptothallus nebyl dosud na našem území nalezen, jeho výskyt však není vyloučen.

 

Klíč k určení rodů:

 

1a

Stélka poměrně veliká, 3 – 15 mm široká, na průřezu alespoň ve střední části 10 – 15 buněk tlustá. Siličná tělíska drobná (4 – 5 µm), více než 6 v každé buňce

Aneura

1b

Stélka malá, pouze 0,5 – 2 mm široká, na průřezu 5 – 8 buněk tlustá. Siličná tělíska, jsou-li přítomna, větší než 5 µm a pouze 1 – 3 v každé buňce

Riccardia