Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Váňa

Verze: 1.0 (19.1.2005)

Gymnomitriaceae H. Klinggr. – skulinatkovité

 

Drobné až středně veliké rostlinky v hustých polštářích, zbarvených stříbřitě, žlutavě, zeleně, červenohnědě až černě. Lodyhy většinou vzpřímené, větvení téměř výhradně laterálně-interkalární, ventrálně-interkalární větvení (Herzogobryum) ojedinělé. Rhizoidy roztroušené. Listy většinou příčně, zřídka mírně šikmo podloženě vetknuté, střádavé, jejich dorsální inserce se překrývají; většinou velmi hustě nahlučené, dvoulaločné, zřídka nedělené nebo trojlaločné. Spodní listy ojediněle přítomny u několika mimoevropských druhů, drobné. Buňky většinou drobné, s rohovými ztluštěninami.

Gemy i jiný typ nepohlavního rozmnožování není znám.

Dvoudomé nebo paroické druhy, ojediněle i autoické. Gametangia na hlavních osách. Androecea postupně interkalární, antheridia s dlouhou, dvouřadou stopkou. Periant většinou redukovaný (kromě Acrolophozia a Herzogobryum) nebo zcela chybí, rovněž perigynium může chybět.

Štět tvořen řadou buněk, poměrně krátký. Tobolka kulovitá, stěna 2 (– 3)-vrstevná. Mrštníky se 2, vzácněji 3 – 4 šroubovicemi.

Celkově 10 rodů, rozšířených většinou v chladnějších oblastech nebo ve vysokohoří tropů. V Evropě 4 rody, na našem území pouze dva.

 

Klíč k určení rodů:

 

1a

Rostliny jehnědovité, s hustě nahloučenými, k lodyze přitisklými listy (okrajové buňky listů obvykle bez chloroplastů). Periant chybí

Gymnomitrion

1b

Rostliny většinou nejsou jehnědovité, listy odstávající nebo přitisklé (i okrajové buňky listů s chloroplasty). Periant přítomen nebo redukován a nahrazen perigyniem

Marsupella