Hlavní stránka | Přehled systému

Autor: J. Váňa

Verze: 1.0 (24.1.2005)

Lophoziaceae Cavers – křižítkovité

 

Drobné až statné rostliny, zelené, hnědavé až purpurové. Lodyhy poléhavé, vystoupavé až vzpřímené, většinou bez stolonů. Větvení převážně laterálně interkalární, vzácněji terminální, vzácně i ventrálně interkalární. Rhizoidy roztroušené.

Listy střídavé, podložené, šikmo až téměř příčně vetknuté, většinou 2 – 4-laločné, avšak někdy i nedělené; často s tendencí vytvářet přídatné laloky nebo brvy na bázi listů. Spodní listy přítomny a potom dvoudílné nebo kopinaté, u řady druhů redukované nebo chybějí. Stejně jako listy jsou i spodní listy na okraji často s ciliemi či brvami.

Buňky obvykle kolenchymatické, vzácněji parenchymatické, se stěnami tenkými nebo ztloustlými, s drobnými či až uzlovitými rohovými ztluštěninami. Siličná tělíska obvykle v počtu 2 – 8, zřídka 12 – 50 v buňce.

Gemy a řady druhů, většinou 1 – 2-buněčné, oblé či hranaté až hvězdovité, většinou na okrajích či špičkách listových laloků, někdy na specializovaných větévkách; u některých druhů i rodů (např. Jamesoniella) nejsou vytvořeny. Vzácně slouží k rozmnožování opadavé perianty (Gymnocolea).

Dvoudomé, vzácněji paroické nebo autoické druhy. Androecea terminální či interkalární; obalné listy vakovité, mnohdy na bázi s přídatným zubem, spíše příčně vetknuté. Antheridia v počtu 1 – 4, vejčitá, stopka antheridia poměrně krátká, 1 – 2-řadá. Gynaecea vždy terminální na hlavní ose, archegonia početná (kromě rodu Gerhildiella). Periant obvykle válcovitý, kyjovitý, vejčitý, vyniklý z obalných listů a obvykle alespoň v horní části laločnatý, vzácněji (Leiocolea) hladký s trubkovitým ústím. Perigynium přítomno pouze u rodu Mesoptychia.

Tobolka obvykle krátce vejčitá, vzácněji kulovitá, se stěnou nejčastěji 3 – 5-vrstevnou (kromě rodu Gymnocolea a podrodu Isopaches rodu Lophozia). Vnitřní vrstva obvykle s poloměsíčitými, vnější s čípkovitými ztluštěninami. Výtrusy drobné, papilnaté. Mrštníky úzké, s 2 šroubovicemi.

Celkem 29 rodů, v Evropě se vyskytuje 10 rodů, z nichž rod Sphenolobopsis u nás neroste.

 

Klíč k určení podčeledí a rodů:

 

1a

Listy nedělené, nejvýše některé listy na vrcholku mělce vykrojené podčeleď Jamesonielloideae

Jamesoniella

1b

Listy dvou- až čtyřlaločné (nebo dvou- až čtyřdílné) podčeleď Lophozioideae

2

2a

Rostliny ± subisofylní, listy dělené do 0,7 – 0,9 délky ve (2 –) 4 úzké laloky s ohrnutými okraji; spodní listy mohutné, dvoudílné (velikosti 0,6 – 0,8 listů) s laloky tvarově shodnými s laloky listů

Tetralophozia

2b

Rostliny nejsou subisofylní, listy jsou dělené do 0,15 – 0,5 (– 0,75) délky na 2 – 4 široké laloky; spodní listy malé a tvarově odlišné od listů nebo chybějí

3

3a

Listy nápadně asymetricky 3-laločné (ojediněle 2-laločné); spodní listy chybějí

Tritomaria

3b

Listy ± symetricky 2 – 4-laločné (vzácně asymetricky 2-laločné); spodní listy přítomny či chybějí

4

4a

Listy ± konkávní, tupě dvoulaločné s mělkým zářezem, zadní listový okraj ohrnutý

Anastrepta

4b

Listy nejsou konkávní, obvykle 2 – 4-laločné, zadní listový okraj plochý

5

5a

Listové laloky obvykle zaoblené. Rostliny často hnědavé až černé, s nepatrnými nebo chybějícími spodními listy, bez gem a s opadavými perianty

Gymnocolea

5b

Listové laloky obvykle zašpičatělé (pokud jsou zaoblené, rostliny mají dosti veliké, zřetelné spodní listy alespoň na vrcholcích lodyh). Rostliny většinou zelené, se spodními listy nebo bez nich, často s gemami, perianty nejsou opadavé

6

6a

Listy ventrální částí obvykle šikmo, dorzální příčně vetknuté, vyduté, žlábkovité až téměř kýlnaté, vždy 2-laločné, rostliny často hnědavé

Anastrophyllum

6b

Listy obvykle celé šikmo nebo celé téměř příčně vetknuté, ploché nebo slabě vyduté, 2 – 4-laločné, rostliny spíše zelené nebo purpurově či rezavě naběhlé

7

7a

Listy většinou 3 – 4-laločné; pokud jsou listy dvoulaločné, jsou přítomny dvoudílné spodní listy s brvitými okraji po celé délce lodyhy

Barbilophozia

7b

Listy většinou dvoulaločné; pokud jsou (pouze některé!) listy 3 (– 4)-laločné, spodní listy chybějí

8

8a

Periant směrem k ústí náhle zúžený v trubkovité ústí. Spodní listy vytvořeny; pokud chybějí, chybějí i gemy a rostliny jsou kalcifyty

Leiocolea

7b

Ústí periantu není trubkovité. Spodní listy většinou chybějí (nejvýše redukované na vrcholcích lodyh), gemy přítomny; výskyt na kyselých substrátech (event. lignikolní)

Lophozia