Lidé

doc. Ing. Milan Štech Ph.D.

stech@prf.jcu.cz

 • Taxonomie a fytogeografie cévnatých rostlin. Speciální zájem o mikrospeciaci jednoletých poloparazitických rostlin ze současné čeledi Orobanchaceae (zvláště Melampyrum, Euphrasia, Rhinanthus atd.), význam hybridizace, izolace, reprodukčního systému.
 • Rozšíření a migrace rostlin ve střední Evropě, reliktní výskyty, biologie vzácných druhů, floristika, ochrana přírody

 

Mgr. Petr Koutecký, Ph.D.

kouta@prf.jcu.cz

 • Taxonomie cévnatých rostlin (chrpy – Centaurea, lakušníky – Batrachium, a mnohé jiné)
 • Evoluce a historické procesy (polyploidní komplexy, hybridizace, apomixie a rozmnožovací systémy, variabilita populací, fylogeografie)
 • Využití různých laboratorních metod (průtoková cytometrie, sekvenování DNA a populačně-genetické metody), experimentální přístupy (pěstování, opylovací pokusy), statistický analýza různých typů dat z terénu i laboratoře
 • Mapování rozšíření rostlin, určovací klíče, ochrana přírody

RNDr. Libor Ekrt, Ph.D.

libor.ekrt@gmail.com

 • Biosystematika kapradin a plavuňovitých rostlin (zejm. kapradě – Dryopteris, puchýřníky – Cystopteris, sleziníky – Asplenium, vrance – Huperzia aj.)
 • Revize rozšíření kapraďorostů na území České republiky
 • Reprodukční systémy a mechanismy hybridizace u kapradin

Mgr. Jiří Košnar, Ph.D.

JiriKosnar@seznam.cz

 • Bryologie
 • Systematika
 • Floristika

Mgr. Madgalena Lučanová, Ph.D.

kubesovm@gmail.com

 • variabilita velikosti genomu a počtu chromozomů (průtoková cytometrie + karyologie)
 • význam polyploidie a hybridizace v evoluci cévnatých rostlin (průtoková cytometrie + molekulární markery)
 • studium reprodukčních systémů (opylovací pokusy)

Studenti


Mgr. Viktorie Brožová

viktorie.brozova@seznam.cz

 • Phylogeography of the Arctic plants. (školitel: Pernille Bronken Eidesen – UNIS)

Mgr. Ondřej Hornych

hornych.ondrej@gmail.com

 • Rozmnožování a hybridizace vybraných druhů kapradin. (školitel: Libor Ekrt)

Mgr. Šárka Svobodová

pandass@seznam.cz

 • Hybridizace mezi druhy Euphrasia nemorosa a Euphrasia stricta, její význam pro morfologickou a genetickou variabilitu a ekologické vlastnosti populací. (školitel: Milan Štech)

Bc. Alžběta Férová

alzbeta.ferova@gmail.com

 • Reprodukční mechanismy apomiktických a sexuálních druhů kapraďů (Dryopteris). (školitel: Libor Ekrt)

Bc. Joel Krejčí

joelkrejci@seznam.cz

 • Rozšíření a diverzita Huperzia selago agg. v Evropě. (školitel: Libor Ekrt)

Bc. Jana Piherová

j.piherka@gmail.com

 • Taxonomická problematika Calamagrostis varia. (školitel: Milan Štech)

Bc. Linda Vlčková

vlckova.lindus@seznam.cz

 • Morfologická variabilita terestrických forem lakušníků (Ranunculus subg. Batrachium). (školitel: Petr Koutecký)

Vojtěch Dolejšek

vojtaDolejsek@seznam.cz

 • Morfologická variabilita okruhu lakušníku štítnatého (Ranunculus peltatus s.l.)  (školitel: Petr Koutecký)

Jakub Kořenář

jakub.korenar@seznam.cz

 • Testování mikrosatelitních markerů pro vybrané druhy středoevropských lakušníků (Ranunculus sect. Batrachium, skupina R. trichophyllus) (školitel: Petr Koutecký)

Lucie Sázavská

lucka.borsov@seznam.cz

 • Testování mikrosatelitních markerů pro vybrané druhy středoevropských lakušníků (Ranunculus sect. Batrachium, skupina R. peltatus) (školitel: Petr Koutecký)