Lidé

doc. Ing. Milan Štech Ph.D.

stech@prf.jcu.cz

 • Taxonomie a fytogeografie cévnatých rostlin. Speciální zájem o mikrospeciaci jednoletých poloparazitických rostlin ze současné čeledi Orobanchaceae (zvláště Melampyrum, Euphrasia, Rhinanthus atd.), význam hybridizace, izolace, reprodukčního systému.
 • Rozšíření a migrace rostlin ve střední Evropě, reliktní výskyty, biologie vzácných druhů, floristika, ochrana přírody

 

Mgr. Petr Koutecký, Ph.D.

kouta@prf.jcu.cz

 • Taxonomie cévnatých rostlin (chrpy – Centaurea, lakušníky – Batrachium, a mnohé jiné)
 • Evoluce a historické procesy (polyploidní komplexy, hybridizace, apomixie a rozmnožovací systémy, variabilita populací, fylogeografie)
 • Využití různých laboratorních metod (průtoková cytometrie, sekvenování DNA a populačně-genetické metody), experimentální přístupy (pěstování, opylovací pokusy), statistický analýza různých typů dat z terénu i laboratoře
 • Mapování rozšíření rostlin, určovací klíče, ochrana přírody

doc. RNDr. Libor Ekrt, Ph.D.

libor.ekrt@gmail.com

 • Biosystematika kapradin a plavuňovitých rostlin (zejm. kapradě – Dryopteris, puchýřníky – Cystopteris, sleziníky – Asplenium, vrance – Huperzia aj.)
 • Revize rozšíření kapraďorostů na území České republiky
 • Reprodukční systémy a mechanismy hybridizace u kapradin

Mgr. Jiří Košnar, Ph.D.

JiriKosnar@seznam.cz

 • Bryologie
 • Systematika
 • Floristika

Mgr. Madgalena Lučanová, Ph.D.

kubesovm@gmail.com

 • variabilita velikosti genomu a počtu chromozomů (průtoková cytometrie + karyologie)
 • význam polyploidie a hybridizace v evoluci cévnatých rostlin (průtoková cytometrie + molekulární markery)
 • studium reprodukčních systémů (opylovací pokusy)

PhD Studenti


Mgr. Viktorie Brožová

viktorie.brozova@seznam.cz

 • Phylogeography of the Arctic plants. (školitel: Pernille Bronken Eidesen – UNIS)

Mgr. Vojtěch Dolejšek

vojtaDolejsek@seznam.cz

 • Morfologická variabilita okruhu lakušníku štítnatého (Ranunculus peltatus s.l.)  (školitel: Petr Koutecký)

Mgr. Kateřina Vejvodová

katavej@centrum.cz

 • Microevolutionary processes in spore-bearing vascular plants (školitel: Libor Ekrt)