Libor Ekrt

Kontakt

 • Poštovní adresa: Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Branišovská 1760, CZ-37005 České Budějovice
 • Fyzická adresa: Katedra botaniky, Na Zlaté stoce 1 (vila), místnost 105 (přízemí)
 • E-mail: libor.ekrt@gmail.com
 • Tel.: +420 38 777 2303

Životopis

Nejnovější publikace

 • Wild J., Kaplan Z., Danihelka J., Petřík P., Chytrý M., Novotný P., Rohn M., Šulc V., Brůna J., Chobot K., Ekrt L., Holubová D., Knollová I., Kocián P., Štech M., Štěpánek J. & Zouhar V. (2019): Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database. – Preslia 91: 1–24. (link)
 • Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J., Prančl J., Ducháček M., Ekrt L., Kirschner J., Brabec J., Zázvorka J., Trávníček B., Dřevojan P., Šumberová K., Kocián P., Wild J. & Petřík P. (2018): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 7. – Preslia 90: 425–531. (link)
 • Kaplan Z., Koutecký P., Danihelka J., Šumberová K., Ducháček M., Štěpánková J., Ekrt L., Grulich V., Řepka R., Kubát K., Mráz P., Wild J. & Brůna J. (2018): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 6. – Preslia 90: 235–346. (link)

Všechny publikace

Floristické průzkumy

Výzkum

 • Hybridizace a analýza reprodukčních vlastností u kapradin (Dryopteris, Pteridium, Cystopteris)
 • Cytogeografie vrance jedlového (Huperzia selago): od lesa až po alpínské pásmo
 • Cytogeografie a mikrospeciace u skupiny puchýřníku křehkého (Cystopteris fragilis)
 • Revize rozšíření kapradin a plavuňovitých v České republice (projekt PLADIAS)
 • Červená kniha květeny Vysočiny

Více o výzkumu