Systematika cévnatých rostlin na katedře botaniky PřF JU!

Moderní systematika není jen suchým popisem, jak organismy vypadají a jak je klasifikovat do nějakého systému. Cílem našeho studia je spíš pochopit, jakými procesy diverzita rostlin vzniká a udržuje se, jak jsou si organismy navzájem příbuzné, jaké je jejich rozšíření nebo ekologické vazby.

Nabízíme diplomové práce na rozmanitá témata v přátelském prostředí. Pracujte s námi pomocí moderních metod na aktuálních tématech. Mezi naše cílové skupiny patří různé kapradiny a kvetoucí rostliny.

Účastníme se několika větších i menších projektů ve spolupráci s jinými univerzitami. Máme také projekty vlast

Naše skupina zajišťuje výuku mnoha obecných i speciálních kurzů. Navíc se často podílíme na pravidelných víkendových botanických exkurzích.